Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort
Clemens van der Amervoort

Wouter Clemensz van der Amervoort

l i n k s
Kinderen:
Katelijn van der Amervoort
Liesbet van der Amervoort

Wouter Clemensz van der Amervoort


• Geboren: Voor 1340? , West-Tilburg (Stokhasselt)
• Overleden: Voor 1390
• Bron(nen): Historie Tilburg Jaargang XXI (2003) 579
Een hoeve Ter Linden – of bij Ter Linden – van Reinier van Mechelen
Het vroegste gegeven betreffende het Goed ter Linden is een Bossche schepenakte van 12 juni 1367 waarin Peter zoon van wijlen Reinier van Mechelen een aantal goederen overdraagt aan Wouter Clemensz. van der Amervoort. Hiertoe behoorde een erfelijke pacht van één mud en vijf lopen rogge, die Wouter aan Reinier van Mechelen beloofd had ‘uit de hoeve geheten Ter Linden, die van wijlen Reinier was geweest, gelegen in Tilburg’.(18) Mogelijk had Reinier van Mechelen die hoeve voor deze betaling in natura, die heel gebruikelijk was, aan Wouter van der Amervoort ten erfelijke pacht gegeven. Door de afkoop op 12 juni 1367 hoefde Wouter die pacht daarna niet meer te betalen. De hoeve van Wouter Clemensz. van der Amervoort is vererfd op zijn twee dochters. Op 4 november 1390 gaven Tielman zoon van wijlen Willem Woutersz. en Jan zoon van wijlen Gozewijn uten Breec, als echtgenoten van respectievelijk Katelijn en Liesbet, dochters van wijlen Wouter van der Amervoort, de hoeve vervolgens ten erfelijke pacht aan Willem zoon van Goiart van Heyst. Het complex werd hierbij omschreven als ‘een zekere hoeve, die van wijlen Reinier van Mechelen was, gelegen in de parochie van West-Tilburg bij de goederen geheten gewoonlijk Ter Linden, met alle toebehoren van die hoeve afzonderlijk en tezamen’.(19) De lasten waren 3 schellingen en 9 penningen oude cijns aan de hertog van Brabant, een erfelijke pacht van een mud rogge Bossche maat aan Jan van den Dijk, de gebuurcijnzen (20) en een erfelijke pacht van 3 mud rogge aan Tielman en een van 3 mud rogge aan Jan.

(18) R. 1175, f. 76v.: ex manso dicto Ter Lijnden, qui fuerat dicti quondam Reyneri, sito in Tilborch. 
(19) R. 1178, f. 165: mansum quemdam, qui fuerat quondam Reyneri de Mechelen, situm in parochia de Westilborch contigue iuxta bona dicta communiter ter Lijnden, cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis

Gegenereerd door GenDesigner 2.0 beta 3.6