Menu

Genealogie van de familie Van Amelsfort

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek is de laatste jaren een hot item. Vooral over de combinatie met genealogie wordt de laatste tijd veel geschreven.


Family Tree DNA

Family Tree DNA is een van de oudste en grootste aanbieders van DNA-tests voor genetische afstamming en beschikt over een grote database met DNA-gegevens. Bij Family Tree DNA bestaat de mogelijkheid om projecten op te zetten. Momenteel zijn dat er ruim 7000. Enkele nederlanders hebben bij Family Tree DNA een project opgezet dat speciaal bedoeld is voor nederlanders. In het blad Genealogie van het CBG, jaargang 17, nummer 4, hebben zij daar een stuk over geschreven. Dit project heet Netherlands Y en heeft nu 243 leden. Er is ook een Benelux project waar ook een aantal nederlanders aan mee doen.


Netherlands Y Project

Doel van dit project is het in kaart brengen van het Nederlandse Y-chromosoom landschap door leden te werven met een aantoonbare en diepgewortelde Nederlandse afkomst in mannelijke lijn. Voorwaarden voor deelname zijn dat tenminste 37 markers getest moeten zijn en dat deelnemers een voorvader in mannelijke lijn hebben die geboren werd in Nederland voor het jaar 1900. Ik heb hier onlangs aan mee gedaan en daar zijn voor mij de volgende resultaten uitgekomen:


Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
G-CTS4803 1422141014-14111311131130199-911112416213212-13-13-14101120-201513151834-381110

Oproep

Ik zit dus in Haplogroep G maar wat kun je daar nu mee? Helaas nu nog vrij weinig. Je kunt nakijken waar de Haplogroep G ontstaan is en hoe onze voorvaderen in ons land terecht gekomen zouden kunnen zijn. Er is een site die heel veel informatie biedt over alles wat te maken heeft met Haplogroep G: GENETISCHE GENEALOGIE en ARCHEOGENETICA van Haplogroep G.
Als er echter meerdere mensen aan dit project mee zouden doen, kunnen we echt aantonen dat alle bestaande takken van de verschillende familienamen (van Amelsfort, van Amelsfoort, van Amelsvoort, van Amelsvoord, van Amersfort, van Amersvoort, enz.) inderdaad afstammen van een en dezelfde stamvader (Jan van der Amervoert). Het zou dus leuk zijn als andere mensen met bovenstaande familienamen hieraan mee zouden willen doen. Wellicht zijn er al mensen (met een van deze familienamen) die aan zo'n onderzoek hebben meegedaan. Met deze mensen zou ik dan graag in contact willen komen.


Reactie

Je kunt natuurlijk ook onverwachte reacties krijgen. Zo kreeg ik een mailtje van een amerikaan die dezelfde YDNA 12-markers heeft als ik. Bij het uitzoeken van zijn stamboom liep hij vast omdat zijn voorvader in Antwerpen in 1836 te vondeling is gelegd.


Zoeken in website: Genealogie van de familie Van Amelsfort