Menu

Genealogie van de familie Van Amelsfort

Laatste Updates sinds 19-12-2007

Omdat de site wat onoverzichtelijk dreigt te worden, is er een sitemap toegevoegd. Verder is FreeFind vervangen door Google omdat dat toch het lekkerste zoekt.


Update 30-4-2008

Mijn kwartierstaat toegevoegd.


Update 4-3-2009

OAT Tilburg Sectie H toegevoegd. Elk perceel heeft een aparte pagina met informatie gekregen.

Update 7-12-2011

De site heeft een nieuwe layout gekregen. Verder zijn er ruim 400 documenten uit het Notarieel en Rechterlijk archief van Tilburg toegevoegd. Alle documenten hebben betrekking op de geschiedenis van onroerende goederen in de Hasselt van voor 1832. Er is een index van deze documenten opgenomen. Ook is de geschiedenis van een aantal huizen in de Hasseltsestraat, Kraaivenschestraat, Kortstraat en Langstraat (vroeger de kern van de Hasselt), bijgewerkt.


Update 17-11-2012

Pagina toegevoegd over DNA-onderzoek. Ruim honderd nieuwe documenten uit het Notarieel en Rechterlijk archief van Tilburg toegevoegd. Geschiedenis van de huizen bijgewerkt. Kleine wijzigen in de namen en in de kwartierstaat.


Update 23-12-2013

Ruim drie honderd nieuwe documenten uit het Notarieel en Rechterlijk archief van Tilburg toegevoegd. Geschiedenis van de huizen bijgewerkt. Meer dan 1300 nieuwe namen aan mijn kwartierstaat toegevoegd vooral uit de DVD Middeleeuws Vlechtwerk die naar aanleiding van het 65 jarig bestaan van het NGV in 2011 is gemaakt. Herhalingen in de kwartierstaat zijn weggelaten.


Update 9-12-2014

Ruim twee honderd nieuwe documenten uit het Notarieel en Rechterlijk archief van Tilburg toegevoegd (er staan nu in totaal meer dan duizend documenten op mijn site). Geschiedenis van de huizen bijgewerkt. Meer dan 600 nieuwe namen aan mijn kwartierstaat toegevoegd. GensDataPro gebruikt voor het genereren van mijn kwartierstaat.


Update 28-12-2015

Kwartierstaat bijgewerkt. De site gesplitst in twee delen. Alles met betrekking tot de genealogie van de familie van Amelsfort (en varianten daarop) is op deze site blijven staan. Alles met betrekking tot de huizen in de Hasselt en de bijbehorende documenten is overgebracht naar een nieuwe site: De Hasselt voor 1832.


Update 13-4-2018

Nieuwe layout. Kwartierstaat flink opgeschoond. Personen zonder bron of met een website als bron zijn zo veel mogelijk verwijderd. Er is een aparte pagina met bronnen toegevoegd.


Update 14-2-2022

Aantal uitbreidingen in de Kwartierstaat.Zoeken in website: Genealogie van de familie Van Amelsfort