Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Rechterlijk Archief Oisterwijk, 1418-1434

Uittreksel Rechterlijk Archief Oisterwijk, inventarisnummer 143 t/m 148, 1418-1434. Voor het totaal, zie Regionaal Archief Tilburg.
© S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000)
Vanaf de micro-fiches bewerkt.
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 7 oktober 2001.


Nr. 10.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A4, folium 1v, aktenr. 10, 15-08-1418.
Op 15-08-1418 gaf Jan Jans van der Wijel uit aan Henrik Henric Blanckaerts de westelijke helft van een stuk land in Oisterwijc te Kerkhoven, beiderzijds tussen Dirc Luwen, en aan de straat, voor een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, aan Hillegunden weduwe van H....... van den Amervoert.

Nr. 40.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A11, folium 4v, aktenr. 40, 24-08-1418.
Op 24-08-1418 droeg Godevaert Stevens van den Amervoert, man van Godelde, over aan zijn zwager Bruijsten van Andel een erfpacht van 1/2 mud rogge, hem aangekomen van zijn schoonvader Hessel Snabbe, gaande uit een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit goederen van Hessel Snabbe in Oisterwijk in Udenhout, aan een zijde van de straat naar Oisterwijk en naar Haaren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.


Nr. 184.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 184, 03-04-1419.
Op 03-04-1419 gaven Peter Peter Beijen en zijn broer Jan uit aan Jan Peter Nouwen zoen 4 stukken land in Westilburg, aan de Hasselt,
1. aan de Hofstad en aan het Bos, tussen Jan Aerts zoen en tussen de koper Jan Peter Nouwen zoen, reikend aan de straat,
2. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Heijn Cort Daneels zoen, reikend aan Roelof Henrics zoen en aan genoemde Heijn Cort Daneels zoen,
3. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Jan van den Amervoert,
4. een heideveld, aan beide zijden en aan een einde tussen Jan Peter Nouwen zoen,
belast met een erfpacht van 1/2 lopen rogge aan de h.geest van Tilburg en met de grondcijns, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis.
18v-3. Peter Aert Leijten zoen zag af van vernadering.

Nr. 185.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 185, 04-04-1419.
Op 04-04-1419 verkocht Wouter Wouters van den Loe aan Jan Jans Stempel 2 stukken land in Haaren
1. tussen Jan van den Eijnde aan een zijde en een eind en tussen genoemde Jan van den Eijnde en de heer Henrick Spilmeker, reikend aan Jan Scijven,
2. tussen de koper Jan Stempel en tussen kinderen van Hijlle van der Amervoert, reikend aan Wanghe van Dovelo en aan de berkt op de gemene weg.

Nr. 190.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D9, folium 19 aktenr. 190, 18-04-1419.
Op 18-04-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Janne Jans Sanendonck aan Jan Peter Nouwen zoen
1. een huis en hof in Westilburg, aan de Hasselt, beiderzijds tussen genoemde Jan Peter Nouwen zoens, reikend aan de straat,
2. een stuk land daaraan gelegen aan het Bos, tussen genoemde Jan Peter Nouwen zoen en tussen Jan Aerts zoen, reikend aan de straat,
3. een heideveld in Westilburg, aan de Hasselt, tussen genoemde Jan Peter Nouwens zoen en tussen Jan Henrick Roelofs zoen, reikend aan Melijs Walravens en aan voornoemde Jan Peter Nouwen zoen en Jan van der Amervoert,
de hofstad belast met de grondcijns en een erfpacht van 1/2 lopen rogge aan de h.geest van Westilburg.
19-4. Pauwels Jan Haghaerts zoen zag af van vernadering.

Nr. 191.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D9, folium 19 aktenr. 191, 18-04-1419.
Op 18-04-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Jans Jans Sanendonc aan Jan Henric Roelofs zoen 3 stukken land in Westilburg, in de ?Koren Braak,
1. de Heide Dries, tussen Jan Peter Nouwen zoen en tussen Goes Heijnen zoen van Boerden, strekkend aan Jan van den Amervoert en aan de erfgenamen van Peter Bels,
2. tussen Henric Jan Berten zoen en tussen Jan van den Amervoert, strekkend aan Jan Henric Roelofs zoen,
3. de Lang Akker, tussen Heijnric Jan Leijten zoen en tussen Heijn Gherijt Crillaerts zoen en Wouter Jan sBonten zoen, strekkend aan een waterlaat.
19-6. Pauwels Jan Haghaerts zoen zag af van vernadering.


Nr. 219.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-E4, folium 22 aktenr. 219, 18-12-1419.
Op 18-12-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Jans aan Henrick Cort Daneels zoen 3 stukken land in Tilburg, aan de Hassel,
1. in de Woijsen, tussen de jonge Gherijt Rode Gherijts zoen en tussen Peter Aert Leijten zoen,
2. aan ?Danel straat van den Hasselt, tussen voornoemde Peter Aerts en tussen Jan van den Amervoert,
3. een gelookt, tussen voornoemde Peter Aerts en tussen Jan van den Amervoert,
belast met de grondcijns en met een erfpacht van 3 1/2 lopen rogge.
22-8. Anchem Anchem Meermans zag af van vernadering.


Nr. 374.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-C7, folium 39-4 aktenr. 374, 24-01-1420.
Op 24-01-1420 gaf Dijderic Wanghe zvw Peter van den Doveloe uit aan Jan Henric Priems twee stukken land in de Akkers van Haaren,
1. de Scheetlap, tussen Jan van den Eijnde en tussen Wouter Wouters zoen van den Loe en Jan Stempels, strekkend aan de kinderen van Hillegunde van den Amervoert,
2. de Regge, tussen de broers Peter en Aert, zonen van wijlen Wouter van den Loe en tussen voornoemde Wouter van den Loe en zijn zwager Goeswijn Stappaerts,
voor een erfpacht van 1 1/2 mud rogge te leveren met lichtmis.

Nr. 375.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-C7, folium 39-5 aktenr. 375, 09-02-1420.
Op 09-02-1420 verkocht Engbrecht Stert aan Wouter Jans van den Loe een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met Andries, gaande uit huis en hof, destijds van Willem Stevens van den Amervoert die er ook in woonde, in Oisterwijk in Udenhout, en uit een stuk land ten einde voornoemde hof tot aan het hek, tussen Ghijsbrecht sVetten, welke erfpacht Engbrecht Stert gekocht had van voornoemde Willem Sthevens van den Amervoert, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Jan Brabant zag af van vernadering. Wauter van den Loe heeft de oude brief en betaalde de brief.

Nr. 376.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-C8, folium 39v-1 aktenr. 376, 09-02-1420.
Op 09-02-1420 maakten Wouter Jans van den Loe, de broers Wouter, Peter, Aert en Jan, zonen van wijlen Wouter van den Loe, Jan Claus Heijen man van Kathelijn, Peter Stevens van den Amervoert man van Elisabeth en Goeswijn Peter Stappaerts zoen man van Elisabeth een erfdeling van de goederen nagelaten door Luutgaerd van den Loe hun moie.
Wouter van den Loe en zijn zwager Goeswijn Peter Stappaerts zoen kregen
1. 1/4 van een beemd in Haaren te Belveren, waarvan 1/2 toebehoort aan de h.geest van 's-Hertogenbosch, tussen heer Wouter van Beeck en tussen Heijn Claus zoen van Laerhoven en meer erfgenamen, strekkend aan de Aa en aan de Haarense Beemd, belast met 1/2 opper hooi,
2. een akker, het Reg, in de Haarense Akkers, tussen Jan van den Eijnde en tussen Jan Heijn Prijems zoen, belast met een erfpacht van 1 zester rogge aan de h.geest van Haaren, een erfcijns van 1 1/2 penning aan het kapittel van Beek.
De broers Wouter en Jan kregen
1. 2 stukken beemd in Wippenhout,
a. tussen Jan die Cort van Spoerdonc en tussen Jan Vrancken van Tilborch,
b. tussen Jacob van der Heijden en meer anderen en tussen Luutgaert van der Teijnde en haar kinderen,
2. een huis en hof, waarin hun moeie Luutgaert bestierf, in Haaren, tussen voornoemde broers Peter en Aert, belast met 2 schillingen aan de kerk van Haaren, een erfcijns van 1 oude vlaamse aan de altaristen de gezellen in de kerk van Oisterwijk.
De broers Peter en Aert kregen 3 stukken land in Haaren,
1. een weide tussen Jan Hollen en tussen Peter Poijnenborch,
2. tussen voornoemde Wouter van den Loe en tussen Wouter van den Loe en zijn broer Jan en Gheertruut Matheeus dochter; hierover recht van weg voor een stuk land dat Peter Stevens en Jan Heijen ten deel gevallen is, en belast met recht van weg voor de erfgenamen van Wouter van den Loe naar een stuk land van 3 lopen,
3. de Hoerneer, tussen voornoemde Gheertruut Matheeus dochter (beide zijden en beide einden),
belast met een erfpacht van 21 lopen rogge aan Jacob van den Wijel en het onderhoud van 1 roede dijk op de dijk van Helvoirt.
Jan Heijen en Peter Stevens kregen
1. 1/3 van een beemd in Helvoert in het Eertbroek, tussen Dideric Luwen en tussen Elisabeth Wautghers en haar kinderen,
2. 2 stukken land in Haaren,
a. tussen voornoemde Gheertruut Matheeus en tussen de broers Peter en Aert (over hun stuk recht van weg naar dit stuk),
b. aan de andere kant van de straat, tussen de kinderen van Jan Beren en tussen Agnes Wouter Loijaerts wijf,
belast met een erfcijns van 2 1/2 schelling aan de h.geest van Oisterwijk in de kerk.

Nr. 388.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-C12, folium 41v-2 aktenr. 388, 18-02-1420.
Op 18-02-1420 verkochten kinderen van wijlen Henric van Boerden 1. Goeswijn, 2. Jan, zonen van wijlen Henric van Boerden van den voorbedde, 3. Kathelijn gehuwd met Jacob nzvw Vranck van Gestel, 4. Aleijt gehuwd met Wouter Ghijsbrechts Beckers zoen 5. Heilwig gehuwd met Claus Willems van den Venne, aan Steven Henric Stevens zoen van den Amervoert twee stukken land in de akkers van Berkel,
a. bij de kapel, tussen het gelookt van Aert Houtappels en tussen Claus van Brakel, strekkend aan Engbrecht Vilten en aan Bac sRidders wijf en haar kinderen,
b. tussen het gelookt van Aert Houtappels en tussen het gelookt van Engbrecht Vijlten, strekkend aan het gelookt van Aert Houtappels.
41v-3. Willem Willems sBeckers zoen zag af van vernadering.


Nr. 408.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-D6, folium 43v-3 aktenr. 408, 03-03-1420.
Op 03-03-1420 verkocht Steven Henrics van der Amervoert aan Jan Jan Stempels een erfweg gelegen op het einde van een gaarshof van voornoemde Steven, noordwaarts, binnen Oisterwijk, tussen Jan van der Eijnde in het noorden en tussen voornoemde Steven in het zuiden, beiderzijds strekkend aan voornoemde Jan Stempels.

Nr. 481.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-A7,folium 54-1 aktenr. 481, 20-06-1420.
Op 20-06-1420 verkocht Ghijsbrecht Wouters van Goerle man van Mechteld Henrics van den Amervoert aan zijn zwager Steven Henrics van den Amervoert een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1/2 van een erfpacht van 3 1/2 mud rogge, die Elizabeth weduwe van Bartholomeeus van den Amervoert met lichtmis leverde aan voornoemde Henrick van den Amervoert, gaande uit alle erfenissen die Henric had liggen in Moergestel, uitgezonderd Henrics gedeelte in Vermetten Beemd, gelegen tussen het Rijsbroek en tussen heren Jans Marghinen Beemd en uitgezonderd zijn deel in het Bunt dat eertijds was van Henric van Spulle, zoals in schepenbrieven van Moergestel. Herman Mijchiels Hermans sHeerden zag af van vernadering.
54-2. Voornoemde Ghijsbrecht Wouters van Goerle beloofde aan de broers Jan van den Amervoert en Steven van den Amervoert, zonen van wijlen Henric van den Amervoert en aan hun zwager Henrick zoen Henric Rutghers ten behoeve van hen en van hun andere medeërfgenamen, dat hij een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit al zijn goederen in zal brengen ten behoeve van de erfgenamen van Mechteld vrouw van voornoemde Ghijsbrecht, daar hij een erfpacht van 1 mud rogge verkocht heeft van de goederen van voornoemde Mechteld

Nr. 504.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-B1,folium 55v-6 aktenr. 504, 12-07-1420.
Op 12-07-1420 wilde Steven Henrics van den Amervoert aan Jan Henric Prijems een erfpacht verkopen van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en hof te Kerkhoven, tussen Jan Stempel en tussen Jan van den Amervoert, strekkend aan de straat. (Gecancelleerd). Steven mocht deze erfpacht binnen 3 jaar afkopen met 12 arnemse gulden. Steven was de secretaris nog geld verschuldigd voor 2 brieven, een losbrief en een overdracht.

Nr. 547.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-B12, folium 60v-3 aktenr. 547, 06-01-1421.
Op 06-01-1421 deed Willem Glavijman zvw Daneel van den Hautert man van Weijndelmoeden Willems Beckers ten behoeve van de andere erfgenamen van Kathelijn sBlaren weduwe van Jan die Blaer, zuster van voornoemde Weijndelmoeden, te weten ten behoeve van
1. Jan Ele zvw Willem Backers,
2. Gherijt van Meijensvoert man van Heijlwigis, zuster van voornoemde Jan Ele,
3. Peter Witlocs man van Agnes,
4. wettige kinderen van wijlen Willem zvw genoemde Willem Backers,
afstand van alle erfelijke goederen die hen verstorven zijn van wijlen Kathelijn sBlaren.
60v-4. Gherijt Walteri van Meijensvoert man van Heijlwigis, Jan van Ele de broer van Heilwig, zijn zwager Peter Witloc man van Agnes dvw Wilhelmus Pistoris, en Willem die Backer junior zvw Willem Willems Backers (tevens voor zijn broer en zusters) maakten een erfdeling van alle erfgoederen die hen verstorven zijn van Kathelijn sBlaren weduwe van Jan die Blaer.
Gherijt van Meijensvoert kreeg 1/2 van een beemd genaamd de Nekkersput in Oisterwijk, tussen de kinderen van Aert van Laerhoven in het westen, tussen Jacobus Sceijve in het oosten.
Peter Witloc kreeg een erfpacht van 1/2 mud rogge uit een erfpacht van 3 mud rogge, die Aert Peter Brocken moet leveren met lichtmis, gaande uit een huis en hof in Haaren, tussen Willem van Haren en tussen Hadewijg Spapen weduwe van Wouter Spapen en haar kinderen, strekkend aan de gemeint van Haaren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en 2 stukken land in Haaren, een genaamd Lijst, tussen kinderen van Jacobus Ghijben en tussen erfgoed van het Maria-altaar in de kerk van Haaren, het ander tussen Jan van den Amervoert in het oosten en tussen Peter Witlocs in het westen.
De kinderen van wijlen Willem Backers kregen een erfpacht van 1/2 mud rogge van voornoemde erfpacht van 3 mud rogge, en 1/4 van voornoemde beemd genaamd de Nekkersput. Van die beemd had Gherijt van Meijensvoert de helft gekregen (belast voor zijn helft met 2 schillingen erfcijns aan de gezellen van de kerk van Oisterwijk); de kinderen van wijlen Willem Backers moeten 1 schilling betalen.

Nr. 560.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C6, folium 63v-1 aktenr. 560, 25-09-1420.
Op 25-09-1420 werd vermeld dat Bruusten van Andel voor zijn gebrek, te weten 10 mud rogge eens, die Godert Stevens zoen van der Amervoert aan voornoemde Bruusten schuldig is, gericht is aan 2 stukken land te Berkel bij de kapel,
1. tussen Heijn van den Woude (dat hij verworven had van Godevert Hessel Gobelens zoen) en tussen erf van de vrouwe van Merre,
2. tussen voornoemde Godert Hessels en tussen een weg en Meeus Stevens,
en verkocht voor zijn gebrek aan Wijtman Wouters zoen van den Dael.

Nr. 562.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C6, folium 63v-4 aktenr. 562, 12-10-1420.
Op 12-10-1420 maakten Steven Henrics van den Amervoert, Jan die Leuwe en zijn zwager Henric Rutghers een erfdeling.
Henric kreeg
1. een boer met de schaapskooi en met de hof, naast Aert Starts, met een kerkweg over de erfenis die daar tegen gedeeld is,
2. een stuk land genaamd de Zeven Bedden, tussen de h.geest van 's-Hertogenbosch en tussen Jan van den Eijnde,
3. een stuk land genaamd het Klein Vlasstuk, in Haaren, tussen Wouter van den Loo en tussen erfenis van sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk,
4. de Wilgakker in Haaren, tussen de Groenstraat en tussen Elizabeth Wisseleers en haar kinderen,
5. 1 lopen land genaamd de Lijst in Haaren, tussen Aert van Laerhoven en tussen Hille van den Poel,
6. een stuk land genaamd de Lijst, in Haaren, tussen Aert van Laerhoven en tussen erf van sint Katharina in de kerk van Oisterwijk,
7a. een stuk land van de Kruisakker, tussen Steven van den Amervoert daaraf gedeeld en tussen de kinderen van Arnoldus van Laerhoven,
8a. een stukje land van de Berktakker, tussen de h.geest van 's-Hertogenbosch en tussen Jan Kuijst van Oisterwijk,
9. 1/2 van de Koeweide gelegen over de Bantbrug naast de Oisterwijkse Dijk en tussen erfgoed van de investitus van Oisterwijk en Nycolaus Ackerman, met 1/2 van de cijns,
10a. 1/3 van 1/2 van een beemd genaamd de Berkdonk,
11. een beemdje genaamd het Steenbroek, tussen Jan Claus Vrients zoen en tussen de Aa,
12a. 1/3 van 1/2 van de Heihoeve gelegen over de Dieze, tussen de andere helft van deze Heihoeve in het oosten en tussen het deel van voornoemde Steven in het westen,
13a. 1/3 van 1/2 van een busselke genaamd het Rijsloo, naast Dircs Luwen goed gelegen,
14. een erfpacht van 1 1/2 mud rogge die Jan Blanckaerts moet leveren,
belast met
a. 2 oude groot en 2 penning nieuws erfcijns aan de hertog van Brabant,
b. een erfcijns van 5 schillingen aan de gezellen van de kerk van Oisterwijk,
c. een erfpacht van 2 mud rogge aan juffrouw Jut Coptiten zuster ten Bosch,
d. 1/3 van 1/2 roede op de Oisterwijkse Dijk,
Steven van den Amervoert kreeg
15. 1/2 van de Gaarshof gelegen teinde de Berktakker, tussen Jan Stempels en tussen de andere helft van deze Gaarshof daartegen gedeeld, strekkend aan een weg,
8b. 1/2 van de halve Berktakker, tussen Jan Stempels in het noorden en tussen een erfenis daartegen gedeeld in het zuiden, strekkend aan de gemeint genaamd de Berkt,
16. 2 1/2 lopen land genaamd het Rot, in Haaren, tussen de kinderen van Aert van Laerhoven en tussen Peter Woijten,
7b. een stuk land in de Kruisakker, circa 3 1/2 lopen, tussen voornoemde Henric Rutghers zoen in het oosten en tussen voornoemde Jan die Leeuwe in het westen,
17. een beemd in Udenhout tussen de kinderen van Engbertus de Fine en tussen de kinderen van Gijelis van Goerle,
10b. 1/3 van 1/2 van een beemd genaamd de Berkdonk, in Haaren, tussen Henric Swijsen en tussen de gemene beemd,
12b. 1/3 van 1/2 van de Heihoeve gelegen over de Dieze, tussen het deel van voornoemde Henric Rutgeers zoen in het oosten, en tussen het deel van voornoemde Jan die Leeuwe,
13b. 1/3 in 1/2 van een busselke genaamd het Rijsloo,
18. een erfpacht van 1 mud rogge, 5 lopen rogge, 2 mud en 2 lopen rogge die Jacob Sceijven moet leveren,
belast met
e. een erfpacht van 9 1/2 lopen rogge aan Godevaert van Oeteren en Aert Emmen,
f. een erfpacht van 18 lopen rogge aan Jacob Steenwech ten Bosch,
d. 1/3 van 1/2 roede dijk.
Jan die Leeuwe kreeg
7c. een stuk land in voornoemde Kruisakker, circa 10 lopen, naast Henric Swijsen en tussen een erfenis daartegen gedeeld, strekkend aan de straat en aan voornoemde Steven daartegen gedeeld,
8c. een stuk land van de Berktakker, circa 3 1/2 lopen, tussen Jan Stempels in het noorden en tussen een erfenis daartegen gedeeld in het zuiden,
19. een stuk land genaamd het Vlasstuk, in Haaren, tussen Peter Witloc en tussen Peter Stevens,
20. een stukje land genaamd de Hedik, in Haaren, beiderzijds tussen voornoemd Katharina-altaar,
21. 1/2 van een stuk beemd aan de Dieze aan deze zijde van de Aa, tussen Willem die Cuper in het westen en tussen de andere helft daartegen gedeeld in het oosten, strekkend aan de gemeint en aan de Aa, deze helft belast met een erfcijns van 1 oude grote,
10c. 1/3 van 1/2 van een beemd genaamd de Berkdonk, in Haaren,
12c. 1/3 van 1/2 van de Heihoeve gelegen over de Dieze, tussen de Heihoeve van Henric van den Dijesen met zijn kinderen en tussen het deel van voornoemde Steven,
13c. 1/3 van 1/2 van het busselke genaamd het Rijsloo,
22. een erfpacht van 1 mud rogge die Henric Pluum moet leveren,
23. een erfpacht van 1/2 mud rogge die Jacob Sceijven moet leveren,
24. een erfpacht van 5 lopen rogge die voornoemde Jacob Sceijven mag afkopen,
belast met
g. een erfpacht van 2 mud rogge en 4 lopen rogge aan het huis van den Eikendonk bij den Bosch,
d. 1/3 van 1/2 roede dijk.

Nr. 563.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C7, folium 64-2 aktenr. 563, 13-10-1420.
Op 13-10-1420 gaf Wijtman Peter Huben zoen uit aan zijn broer Aerd Peter Huben 1/5 in
1. landen en weiden in Udenhout aan de Groenstraat, tussen een weg en tussen Walterus Priems, beiderzijds strekkend aan voornoemde Walterus Priems,
2. land en wei, in Udenhout achter Wouter Priems, strekkend ter heide toe uit, tussen Wouter Priems en tussen de broers Peter en Bartolomeeus zonen van Stephanus van Amervoert, strekkend aan Wouter Priems en aan Wouter Priems en Sijmon van den Rijt,
voor 1/5 van een erfcijns van 6 schillingen en voor een erfpacht van 17 lopen rogge, te leveren waar dat volgens recht en gewoonte verschuldigd is uit alle goederen die voornoemde Wijtman van zijn vader Peter en zijn moeder Katelijn ten deel gevallen zijn.
64-3. Voornoemde Aert Peter Huben zoen verkocht aan zijn broer voornoemde Wijtman
1. zijn deel in een beemd, genaamd de Reit, dat hem verstorven is van zijn moeder Kathelijn, waarvan zijn vader Peter zijn tocht afstond, en het deel in genoemde beemd dat genoemde Aert gekocht heeft van zijn zwager Jan Daneel Pijers zoen, welke beemd eertijds toebehoorde aan Berijs Piggen en zijn vrouw Kathelijn, gelegen in Udenhout, tussen Peter van den Scoer en tussen Tijelman die Vet,
2. zijn deel in een beemd, genaamd de Twee Bunder, die eertijds was van Berijs Pigghen en zijn vrouw Katelijn, tussen de Brand en tussen voornoemde Tijelman die Vet.


Nr. 678.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-B5, f.84v-1, aktenr. 678, 02-04-1421.
Op 02-04-1421 maakten kinderen van wijlen Henricus die Wijse 1. Angnees, voor haar haar zoon Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrechts zoen 2. Elisabeth Henrici die Wijse, gehuwd met Jan Willems zoen van der Heijden, 3. Mechteldis Henrici die Wijse, gehuwd met Henric Jan Wijtmans soen, een erfdeling van de nalatenschap van voornoemde Henric die Wijse.
Ghijsbrecht kreeg
1. het nieuwe huis met 3 lopen land, zoals afgepaald, in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen voornoemde Henric Jan Wijtmans zoen en tussen de gemeint,
2. het achterste blok in de Hoeve gelegen, 10 lopen, zoals afgepaald, tussen voornoemde Jan van der Heijden en tussen Aert Starts en Gherijt van Berck, beiderzijds strekkend aan voornoemde Arnoldus Start,
3. de Steegakker, tussen een straat en tussen erfgenamen van Jan Maes, beiderzijds stekkend aan Jo de Fine en enerzijds aan kinderen van Hille van der Amervoert,
4. 1 bunder broek, gelegen aan de stede genaamd de Ossenvoort, zoals van Bruusten verkregen, tussen Katharina-altaar in de kerk van Oisterwijk en tussen Jo Jo Wijtmans, belast met een pacht; de beemd genaamd de Berkdonk, meer dan 1 bunder, zal hiertoe moeten wegen,
5. een erfpacht van 1 1/2 mud en 1 zester rogge, die Aert Start moet leveren,
6. een stuk beemd genaamd de Borgbeemd,
7. een erfpacht van 1 mud rogge, die Willem Glavijman levert (uit een erfpacht van 4 mud rogge volgens vidimus),
(tussengevoegd: tussen de gemene Aa en tussen de Hoog Borg),
belast met
a. een erfpacht van 10 lopen rogge in de kerk van Oisterwijk, te weten 4 lopen aan de h.geest, 1 zester rogge aan de gezellen in de kerk, en 1 zester aan de kerkfabriek van Oisterwijk,
b. een erfpacht van 1 zester rogge aan de broederschap van ons vrouwe in de kerk van Oisterwijk,
c. een erfpacht van 4 lopen rogge aan de h.geest in de kerk van Haaren,
d. een erfpacht van 10 lopen rogge in de kerk van 's-Hertogenbosch, te weten aan de kanunnik van het kapittel van sint Jan ten Bosch 2 zester rogge en 2 zester rogge aan de broederschap van onze vrouwe in sint Jans kerk van den Bosch,
e. een erfpacht van 1 zester rogge aan de h.geest te 's-Hertogenbosch in de sint Jans kerk,
f. een hertogencijns van 4 oude groten en 4 penningen, met sint Thomas.
Jan Willems zoen van der Heijde kreeg
8. een stuk land genaamd de Raaphof, zoals afgepaald, in Kerkhoven, tussen een straat in het oosten en tussen Henric Jan Wijtmans zoen in het westen, strekkend aan voornoemde Ghiselbertus en aan Arnoldus Start,
9. het middelste blok in de Hoeve, tussen Henric Wijtmans in het noorden en tussen genoemde Ghiselbertus in het zuiden, strekkend in het oosten aan Arnoldus Starts en in het westen aan de erfgenamen van Lucije Ghenen en Jo van Ghilse, zoals afgepaald,
10. 1/2 van de beemd genaamd de Berkdonk, tussen kinderen van Hille van den Amervoert en tussen het Goorbroek van de kinderen van Arnoldus van Laerhoven, strekkend aan de gemene Aa en aan voornoemde Ghijsbrecht en Jan Jan Wijtmans zoen; de Berkdonk zal wegen over voornoemd bunder broek; deze helft is belast met een erfpacht van 1/2 mud rogge aan Heijn Hacken, te 's-Hertogenbosch te leveren,
11. een heidehoeve aan de Diesvoort, tussen erfgenamen van Elisabeth Henrici en kinderen van Jacobus Appels en tussen de gemeint, strekkend aan de gemeint en aan (niets ingevuld),
12. een erfpacht van 1 1/2 mud en 1 zester rogge, die Aert Start levert,
13. een erfpacht van 2 mud rogge, die Engbrecht erfgenamen van den Heesacker leveren,
belast met
g. een erfpacht van 4 mud rogge aan de h.geest-altaar in de kerk van Oisterwijk,
Henric Jan Wijtmans zoen kreeg
14. de oude huizinge met 18 lopen land, zoals afgepaald, te Kerkhoven, tussen Ghijsbrecht en Jan van der Heiden en tussen Jan Wijtmans zoen, de kinderen van Herman Wijten en Jan van Ghilse, strekkend aan Jan van der Heijde en aan een straat,
15. 1/2 van de Berkdonk, belast met een erfpacht van 4 mud rogge en met een erfpacht van 1/2 mud rogge aan Henric Hacken,
16. een weide genaamd het Gagelbroek, tussen de gemeint en tussen de Geitskooi, strekkend aan kinderen van Claus Plumen in het westen en aan kinderen van Engbertus van den Heesacker in het oosten,
17. een weideke genaamd de Geitskooi, hieraan gelegen, belast met een erfpacht van 12 lopen rogge aan Dideric Wangen Aerts zoen,
18. een erfpacht van 1 1/2 mud en 4 lopen rogge, die Aert Start levert,
19. een erfpacht van 3 mud rogge, die Willem Glavijman levert,
20. de vrijheid van alle voorschreven goederen met alle brieven, rechten en voorwaarden die daarvan zijn en van de heimaat met 2 zeisen te maaien,
belast met
h. 1 roede op de Oisterwijkse Dijk.
85-2. 04-04-1421. Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrecht krijgt een vidimus van een schepenenbrief van 's-Hertogenbosch, beginnend met "Wilhelmus dictus Glaviman promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum Henrico dicto die Wise filio quondam Elije dicti van den Hezeacker annuam et hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Buscoducis".
85-3. 04-04-1421. Voornoemde Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrecht zoen beloofde aan zijn moeder Angnees Henrici die Wise een lijfpacht van 6 mud rogge, te leveren met lichtmis.

Nr. 699.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-C3, f.88v-3, aktenr. 699, 21-04-1421.
Op 21-04-1421 verkocht Aert genaamd Appelken dvw Jacob van Ele Aert Houtappels zoen aan Wouter Jans van den Loe een erfpacht van 2 mud rogge, die Willem Sthevens van den Amervoert met lichtmis leverde aan zijn broer Godevaert Sthevens van den Amervoert, gaande uit alle erfenissen die Godevaert verstorven zijn van wijlen zijn vader Stheven en die hem in een erfdeling ten deel gevallen zijn, welke erfenissen voornoemde Willem van voornoemde Godevaert gekregen had voor de cijns, pacht en voornoemde erfpacht van 2 mud rogge. Jacob van Ele Aert Houtappels zoen hade deze erfpacht gekocht van voornoemde Godevaert Sthevens van der Amervoert, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk; Aert genaamd Appelken had deze erfpacht bij deling verkregen.

Nr. 718.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-C10, f.91-2, aktenr. 718, 03-05-1421.
Op 03-05-1421 verkochten erfgenamen van Gherardus Chijen, elk voor 1/4 deel,


1. Gherijt Wouters van Meijensvoert voor hem zelf en voor zijn medeërfgenamen van 1/4 van Gherardus Chijen,


2. Aert Andries zoen van Hukelem voor hem zelf en voor zijn medeërfgenamen van 1/4 van Gerardus Chijen,


3. Dideric Aert Wanghen en zijn neef Wouter Gheerlec Bacs voor hen zelf en voor hun medeërfgenamen van 1/4 van Gerardus,


4. Margriet Putkuup dvw Hillegond van der Poel voor haar zelf en voor haar medeërfgenamen van het 1/4 van Gerardus,


aan Henrick Gherijt Crillaerts, zijn broer Gherijt Gherijt Crillarts, Jan Wouter Fransen zoen en Aert Jans zoen van den Amervoert een erfcijns van 2 oude groot minus een penning, die Gerardus Chijen beurde uit de erfenissen die eertijds waren van Jan Crijllaerts, genaamd Plukvels Hoeve, in Westilburg, op de Stokhasselt. Jan Fransen moet nog 2 schillingen betalen voor zijn brief.
91-3. Betaald 2 kromstaart. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Henrick Cort Daneels, Aert Jans zoen van den Amervoert en Reijneer Reijneers van Broechoven een erfcijns van 1 oude grote en 1/2 hoen van een erfcijns van 2 schillingen ouds en 1 hoen, die wijlen Henric Walraven betaalde aan voornoemde Gerardus Chijen uit de Plukvels Hoeve.
91-4. Betaald 7 plak. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Aert Jans zoen van der Amervoert, Reijneer Reijneers zoen van Broechoven en Stheven Jans zoen van der Amervoert een erfcijns van 11 penningen, 12 penningen voor 1 oude grote gerekend, die Jan van den Amervoert betaalde aan wijlen Geraert Chijen uit de Gijben Akker en een erfenis daarbij, gelegen in Westilburg op de Stokhasselt. Reijneer betaalde 2 plakken voor andere brieven.
91-5. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Elisabeth vrouw van Claus Erijts ten behoeve van Claus Erijts een erfcijns van 3 penningen, 1 oude grote voor 12 penningen gerekend, die Claus Erijts zoen aan Gerardus Chijen betaalde uit de Plukvels Hoeve in Westilburg op de Stokhasselt.
91-6. Voornoemde erfgenamen verkochten aan aan Peter, Denijs en Hadewig van Boerden en Claus Wouter Rode Gherijts zoen een erfcijns van 8 penningen, die wijlen Denijs die Beer betaalde aan wijlen Gherardus Chijen uit de Plukvels Hoeve.
91v-1. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan voornoemde Claus Wouter Rode Gherijts zoen ten behoeve van hem en van zijn neef Bartholomeeus Gherijt Rode Gherijts zoen een erfcijns van 6 penningen en 1 hoen, die wijlen Rode Gherijt betaalde aan wijlen Gherijt Chijen uit de Plukvels Hoeve.

Nr. 738.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-D7, f.94-1, aktenr. 738, 18-05-1421.
Op 18-05-1421 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan Elisabeth Bartholomeeus van den Amervoert ten behoeve van haar en van haar wettige kinderen Ghijsbrechts, Bartholomeeus en Jan, een erfpacht van 14 lopen rogge, uit een erfpacht van 3 1/2 mud rogge die Elisabeth weduwe van Bartholomeeus van den Amervoert aan voornoemde Henrick van den Amervoert leverde, met lichtmis, uit alle erfgoederen die genoemde Henric in Moergestel had liggen, uitgezonderd zijn deel in Vermetten Beemd, gelegen tussen het Rijsbroek en tussen heer Jans Marghinen Beemd, en uitgezonderd zijn deel in het Bunt dat eertijds van Henric van Spulle was; genoemde Elisabeth had die erfgoederen voor genoemde erfpacht verkregen, voor schepenen van Moergestel.
94-2. Genoemde Jan van den Amervoert verkocht aan Elisabeth Comans weduwe van Jan Comans ten behoeve van haar en van haar wettige kinderen Wouter, Henric, Elisabeth, Hadewig, Jan en Gijelijs, een erfpacht van 14 lopen rogge uit voornoemde erfpacht van 3 1/2 mud rogge.

Nr. 802.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-B6, f.104-5, aktenr. 802, circa 12-07-1421.
Op circa 12-07-1421 gaven Claus Wouters van den Dael man van Heijlwig Vrancken van Ghestel en Angnees Gerardi Hoersen uit aan Jan Henrics van den Amervoert de Steegakker in de Schijf achter Oisterwijk, tussen Jacobus Appels en tussen Aert Start, strekkend aan de straat en aan voornoemde Arnoldus Starts, voor een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis.
Op 19-06-1421 verkocht Elisabeth Henrics Hoerze aan voornoemde Clause Wouters van den Dael alle goederen die haar verstorven zijn van haar ouders Henrick en Juet, gelegen in Oisterwijk. Jacob Jacobs Appels zag af van vernadering.

Nr. 823.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-C1, f.107v-1, aktenr. 823, 17-08-1421.
Op 17-08-1421 maakten 1. kinderen van Peter Brocken, a. Willem, b. Aert, c. Mechtelt, 2. Godert Brocken, voor hem en voor a. zijn wettige kinderen, b. Engelberen, van haar een zoon, verwekt door Willem van den Gheijn, - Claus, onmondige zoon, 3. kinderen van Jan Vriesen, a. Wouter die Vrijese Jans Vriesen zoen, b. Engelberen, gehuwd met Jacob Godert Mathijs zoen, 4. kinderen van Merten Brocken, a. Gheertruut, gehuwd met Jan van den Amervoert, en deze tevens voor zijn zwagers b. Peter, c. Henrick, en d. Jan, 5. kinderen van Peter Brocken (zelfde als 1?), a. Heijlwig, gehuwd met Claus van den Dael, b. Engelberen, gehuwd met Aert van den Loe, en deze tevens voor zijn zwager, echtgenoot van c. Elisabeth, gehuwd met Petrus Aben, d. Geertrude, gehuwd met Jan die Groet, e. Kathelijn, gehuwd met Willem Berkelman, 6. Peter Jans van der Kijnderen namens zijn moeder Elisabeth,enerzijds, en 7. Laureijns Jan Laureijns, 8. Peter Wouter Pigghen, 9. Herman Herman van den Ham, en zijn zoon Herman en diens zuster (?) Janne, verwekt bij Mechteld dochter van wijlen voornoemde Jan Laureijns,10. Cornelijs Willems Canters man van Margareta Thome Hessels zoen, tevens voor Wouter Thomaes Hessels zoen,11. Jan van den Leempoel voor de onmondige kinderen van Jan van den Eijcke verwekt bij Aleijt dochter van voornoemde Peter Brocken,een erfdeling van de nalatenschap van Henrick Peter Brocken en zijn vrouw Gheertruut.
De erfgenamen van Henric Brocken kregen
1a. de westelijke 1/2 van een stuk land genaamd de Bolk, in Heukelom, tussen Jan Vrients Wouters zoen in het westen en tussen een erfenis daartegen gedeeld in het oosten,
2a. de oostelijke 1/2 van een stuk land genaamd Braak, in Heukelom, beiderzijds tussen erfgenamen van Geertruut vrouw van Henric Brocken,
3a. de zuidelijke 1/2 van een stuk land, gelegen voor goed van Lonijs van Megen, beiderzijds tussen de straat en en met beide einden aan erfgenamen van voornoemde Geertrudis, daaraf gedeeld, zoals deze erfenissen aldaar afgepaald zijn,
4a. de westelijke 1/2 van een stuk land genaamd de Vughtpad, tussen Aert Andries zoen en tussen Jan Vrient Wouters zoen,
5a. 1/6 van een beemd genaamd het Wulfer Broek, in Heukelom, strekkend aan de Aa, tussen erfgenamen van Lijsbeth Henricens en tussen Mathijs Henric Mathijs zoen.
De erfgenamen van Geertruut kregen
1b. de oostelijke 1/2 van het stuk land genaamd de Bolk, tussen de helft daaraf gedeeld in het westen en tussen Aelbrecht Keescopers wijf in het oosten,
2b. 1/2 van voornoemde Braak, tussen erfgoed daaraf gedeeld in het westen en tussen voornoemde erfgenamen in het oosten,
3b. de nooordelijke 1/2 van het stuk land voor voornoemde Lonijs, tussen de gemeint en tussen Aert van der Hoeve,
4b. de oostelijke 1/2 van het stuk land de Vughtpad genaamd, tussen Jan Vrients in het oosten en tussen erfenis daaraf gedeeld in het westen,
5b. een deel van het Wulfer Broek.

Nr. 834.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-C4, f.109-1, aktenr. 834, 01-09-1421.
Op 01-09-1421 maakten 1. meester Jan van Tijghelt, 2. kinderen van wijlen Aert van Laerhoven die broer was van voornoemde meester Jan, a. Aert, b. Willem, c. Elisabet, d. Juet, gehuwd met Jan Berijs van Oerle, een erfdeling van alle goederen die zij tezamen hebben ter Oisterwijk, te Haaren, te Berkel en elders in de meierij van Oisterwijk.
Meester Jan kreeg
1. de hoeve in Haaren, in de Gever, met huis, hof, andere timmeringen, gelookten, gaarshoven,
2. 2 stukken land direct daarnaast gelegen, genaamd de Vekenakker,
3. de Breemakker, belast met een erfpacht van 12 lopen rogge aan de erfgenamen van Robbert van Wijflet(?), aldaar over de weg gelegen, tussen Model van den Donck, Tos Stijnen en Thomaes Hessels en tussen Jan Poijnenborchs en de kinderen van Henric van den Amervoert,
4. een stuk land in Haaren aan de List, tussen de waterlaat en tussen eertijds Jan van Haren en sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk,
5. een stuk land aldaar, tussen voornoemde Model van der Donck en tussen Aleijt, dvw Aert Peter Toelen zoens en Beatrijs van Laerhoven,
6. een stuk land genaamd de Rijdakker, aldaar aan de Groenstraat, tussen Jan Lupprecht en eertijds Jan van Laerhoven en tussen Willem Poijnenborchs,
7. een gaarshof aldaar op de waterlaat en tussen voornoemde Rijdakker,
8. een gaarshof aldaar over de waterlaat, tussen de Groenstraat en tussen Heijn Crillaerts en zijn vrouw Marije van Laerhoven,
9. een stuk land aldaar bij de veken, genaamd Cleijnaels Stuk, tussen voornoemde gaarshof en tussen sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk en Herman Moelneers,
10. een stuk land genaamd het Rot, tussen Jan van den Doren en tussen Willem van Osse,
11. een stuk land genaamd de Doren, waar een weg door gaat, tussen kvw Henric van den Amervoert en tussen Lijsbet wv Jan Joden en haar kinderen,
12. 1/7 deel van een heihoeve genaamd de Hoeve ter Heide, tussen Heijlwig van Laerhoven en tussen eertijds haar broer Jan,
13. een stuk land gelegen in de Akkeren van Haaren, tussen kvw Spijkers van den Bosch en tussen kvw Aleit van Laerhoven,
14. 5 bunder beemd genaamd het Goerbroek, waaruit de hertogencijns van 5 b......., tussen de Banbrug en het huis ten Amerlaar op de Aa, en erfg van Bruusten Jans zoen en tussen erfg Henric sWijsen,
15. de Gansbeemd, gelegen bij de Ossenvoert, tussen Jan Wijtmans en tussen Margareta Putkuups,
16. een beemd genaamd de Parrik, aldaar, tussen sint Katheliijnen altaar van de kerk van Oisterwijk en tussen voornoemde Jan Wijtmans,
17. 1/8 deel in een beemd genaamd Steenbroek, gelegen bij het voornoemde huis genaamd den Emerlaar,
18. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd het Roet,
19. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd de Ymmendonk,
20. 1/8 deel in een beemd genaamd het Horstke, bij de Amerlaar gelegen,
21a. 1/2 van een heideveld bij Bantsvoort gelegen, op een stede genaamd de Winkel,
22a. 1/2 van de moer, gelegen op Stalberg en in het Kolkven,
23. een erfpacht van 2 lopen rogge, die de erfgenamen van Kathelijn van Tijghelt moeten leveren, uit het Goed ten Mispelboom, gelegen bij de kerk van Oisterwijk,
24. een erfcijns van 7 1/2 schilling, een oude franse groot gerekend voor 16 penningen, die wijlen Jan van der Eijcken .. Kerkhoven en nu Angnees weduwe van Wouter Loijaerts van haar erfenissen aldaar betaalt.
Hierna een notitie dat de deling van de andere zijde niet opgeschreven is, noch gemaakt; maar:
109v-1. De kinderen van wijlen Aert van Laerhoven maakten een erfdeling van goederen die hen verstorven zijn van voornoemde Aert van Laerhoven en zijn vrouw Elisabeth.
Aert en Willem kregen
25. een hoeve te Berkel aan de Heuvel, zoals Jan van Oerscot en zijn broer Thijs die als laat beteulen,
26. de Lage Akker, gelegen in de Akkeren van Oisterwijk op een waterlaat die was van Jan van Catwijc,
27. de Putakker, gelegen te Oisterwijk, bij de goederen van wijlen Henric van den Amervoert,
28. een stuk land, gelegen te Kerkhoven, in een gelookt achter de Eik, waarvan het wederdeel behoort aan Kathelijn Brocken,
29. een beemd genaamd de Geitskooi, gelegen bij de Amerlaar op de Aa zuidwaart,
30. een beemd genaamd de Nekkersput, aldaar gelegen omtrent op de Aa zuidwaart,
31. een beemd genaamd het Eussel, aldaar gelegen op de molenloop die van de Borch komt,
32. 1/4 in Hadewigen Beemd, aldaar gelegen op de Aa noordwaart,
33. een erfcijns van 7 1/2 oude groten die Jan van Spreeuwel betaalt uit de goederen van wijlen Jan Groten te Esbeek,
34. een erfpacht van 2 mud rogge die Jan Brabant tegenwoordig levert uit zijn goederen te Oisterwijk, waarin hij woont,
35. een erfpacht van 6 lopen rogge, die Met van Kets levert uit haar huis en hof te Berkel,
36. een erfpacht van 8 lopen rogge, die Truken van der Eijck dvw Henric Bijerbuucs levert uit haar erfenissen te Kerkhoven bij de oude molenhofstad gelegen,
21b. 1/4 van het heideveld bij Bantsvoort gelegen op de Winkel,
22b. 1/4 van de moer gelegen op Stalberg en in het Kolkven.
109v-2. Jan Berijs van Oerle beloofde aan Aert, Willem en Elisabeth, kinderen van wijlen Aert van Laerhoven, dat hij geen goederen die hem van wegen zijn vrouw Juet te deel gevallen zijn, "in gheender wijs vertieren, vervreemden, vercopen noch becommeren en sal, hi en hedde ierst wittige geboert te live blivende bi Juetten sinen wive voirs te live blivende".
109v-3. Elisabet Aerts dochter van Laerhoven en haar zwager Jan van Oerle Berijs zoen kregen alle erfelijke goederen, cijnsen, pachten en erfenissen die wijlen Aert van Laerhoven en zijn vrouw Elisabeth Jan van den Staedecker tezamen te Oirschot bezaten.

Nr. 846.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-C8, f.111-4, aktenr. 846, 08-09-1421.
Op 08-09-1421 gaf Wouter Aert Langherbeens man van Mechtelt Jan Maes uit aan Denijs Godevaert Koijlaerts de Akker ter Stegen, in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wouter Jan Maes zoen en tussen erfgenamen van Hillegonde van den Amervoert (waar een waterlaat tussen gaat), strekkend aan eertijds Henric Wijsen en aan kinderen van voornoemde Hillen van der Amervoert, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met sint Thomas apostel.
111-5. Wouter Jan Maes zoen gaf uit aan voornoemde Denijs Godevert Koijlaerts zoen de Akker ter Stegen, in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wouter Aert Langerbeens zoen en tussen kinderen van wijlen Jan Maes, strekkend aan wijlen Henric die Wijse en aan Henric die Man de oude, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren als voorschreven in het huis van Jan Jan Wijtmans zoen.

Nr. 855.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-D2, f.113-2, aktenr. 855, 08-10-1421.
Op 08-10-1421 maakten kinderen van Jacob van Ele Aert Houtappels zoen, 1. Jacob, 2. Henric, 3. Marij, 4. Aert (=Appel, een dochter) 5. Beatrijs, gehuwd met Mathijs Jan Mathijs zoen, 6. wijlen Elisabeth, van haar een dochter verwekt door Willem Willem Lucas, Elisabeth, maakten een erfdeling van erfelijke goederen die hen ten deel gevallen waren in een erfdeling met de medeërfgenamen van Elisabet Henrics Costers dochter.
Jacob kreeg
1. een stuk beemd genaamd Wolfaarts Broekske, in Heukelom achter het Heerlaar van Aert Andries,
2. een deel in een heidehoeve gelegen bij Oisterwijk die eertijds van Henric Wijsen was,
3. een stukje beemd genaamd het Werdelke, in de Diese, tussen erfgenamen van Thomas Hessels zoen en tussen erfgenamen van Willem Cupers,
4. een stukje land, in de Schijf achter Oisterwijk, tussen erfgenamen van Jan Kuijsten en tussen voornoemde Jacob.
Henric kreeg
5. een weide genaamd Stikkers Beemd, in de Diese, tussen erfgenamen van Hillegonde van den Amervoert en tussen Jan van den Eijnde,
6. een heidehoeve in Tilburg, bij Jan Zeghers,
7. een stuk land, dat Maes Hessels beteulde, in de Akkeren van Heukelom achter de kerk, tussen (hier niets ingevuld),
Mathijs kreeg
8. een erfpacht van 2 mud rogge, gaande uit erfenissen in Westilburg, op de goederen van Jan sBijes in Westilburg te leveren,
9. een erfpacht van 14 1/2 lopen rogge, die ?Bijken van den Noertacker,
10. een stuk land, dat Luutgaert Nobelens beteulde, achter de kerk van Oisterwijk in de Heukelomse Akkeren, tussen (verder niets).
De gezusters Marije en Aert geheten Appel kregen
11. het huis en hof met de timmeringen, waar Elisabeth Henrics Costers dochter in woonde, gelegen bij de kerk van Oisterwijk, tussen Jannijs van den Eijnden Wijten zoen en tussen Godelt Wijerics,
12. een hof gelegen tegenover het huis, tussen Petrus Melijs en tussen kinderen van wijlen Jan van Budel,
13. 1/2 van een stuk land achter de kerk van Oisterwijk in de Heukelomse Akkeren, waarvan Roelof Roesmont de andere helft bezit,
14. een erfpacht van 1 zester rogge, die Jan Buckijnc Gherijts zoen levert,
15. de Zwart Akker, gelegen in de Akkeren van Heukelom achter de kerk van Oisterwijk, tussen de erfgenamen van Kathelijn Luwes en tussen (verder niets),
16. een stukje land gelegen aan Wolfaarts Molenweg,
17. een stuk land gelegen voor en aan voornoemde Zwart Akker, tussen (verder niets),
18. 1/2 van een stuk beemd genaamd der Erfgenamen Beemd, in de Diese, tussen Jan van den Eijnde in het westen en tussen Jan Brabants in het oosten,
19. een stukje beemd genaamd het Werdelke, gelegen achter Wolfaarts Kapel, tussen Godevaert Bacs en tussen (verder niets).
Elisabeth Willems dochter kreeg
20. 2 stukken beemd gelegen in Haaren in het Roet,
21. 1/2 bunder beemd gelegen in het Roet,
22. 1 stuk beemd genaamd het Konings Broek,
23. 5 stukken land gelegen in de Akkeren van Haaren.


Nr. 11.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-A5, f.2v-1, aktenr. 011, 15-02-1422.
Op 15-02-1422 gaf Henric Henrics van der Voert uit aan Claus Jans zoen van den Leempoel een stuk land in Oisterwijk, in Berkel, tussen eertijds Jacob van Vladeracken en Meeus Stevens zoen van den Amervoert in het oosten en tussen eertijds voornoemde Jacob van Vladeracken en eertijds heer Willem Costers heer van Dussel en Jan Claus zoen van den Leempoel, strekkend aan voornoemde Jacobs en aan Ydeke Peter Lijben dochter, voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, te leveren te Berkel op de goederen, waarop Godeke van den Gheijn tegenwoordig als laat woont. Voornoemde Henric zegde voornoemde Claus toe een erfpacht van 1 mud rogge, die Henric verkocht had aan Aert Tijelkens zoen, te leveren met lichtmis, binnen 4 jaar te kwijten.

Nr. 89.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-C11, f.14-1, aktenr. 089, 01-03-1422.
Op 01-03-1422 verkocht Margriet Peter Putkuups aan meester Jan van Tijghelt zvw Aert van Laerhoven
1. 1 lopen, in de Akkeren tussen Oisterwijk en de kerk van Haaren, bij de Doorn, strekkend aan erfgenamen van Jan Joden in het oosten en aan Jan van den Amervoert in het westen,
2. 1 lopen, in Haaren, bij de Lijst, tussen Hillegonde van den Amervoert in het oosten en tussen erfenis van het St.Katheline altaar in de kerk van Oisterwijk in het westen,
3. 1 lopen, in Haaren bij de gelookt van Jan Jan Wijtmans zoen, tussen erfgenamen van Engbrecht van den Heesacker in het noorden en tussen een weg in het zuiden,
4. een beemd, bij de Amerlaar, op de Ossenvoort, tussen Jan van der Scuere in het oosten en tussen voornoemde meester Jan van Tijghelt in het westen.


Nr. 102.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-D5, f.17-3, aktenr. 102, 15-03-1422.
Op 15-03-1422 verkocht Stheven Henric Stevens zoen van den Amervoert aan Henrick Jans van den Brekel, 2 stukken land, in Oisterwijk, in de Akkeren van Berkel,
1. bij de kapel, tussen het gelookt van Aert Houtappels en tussen Claus van Brakel, strekkend aan Engbrecht Vijlten en aan erfgenamen van Bac Ridders,
2. tussen het gelookt van Aert Houtappel en tussen het gelookt van Engbrecht Vijlten, strekkend aan het gelookt van Aert Houtappels,
welke 2 stukken eertijds behoorden aan Henrick van Boerden, en welke voornoemde Stheven gekocht had (zoals in schepenbrief van Oisterwijk) van kinderen van wijlen Henric van Boerden, 1. Goeswijn, 2. Jan, 3. Aleijt, gehuwd met Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen, 4. Kathelijn, gehuwd met Jacob nzvw Vranck van Gestel, 5. Heilwig, gehuwd met Claus Willems van den Venne.
Laureijns Willems van der Heijden zag af van vernadering.
17-4. Henric Jans van den Brekel en zijn broer Jan beloofden aan voornoemde Stheven Henric Stevens zoen 55 licht gulden van 9 oude vlaams, op de laatste dag van mei.

Nr. 142.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-E9, f.25-2, aktenr. 142, 26-04-1422.
Op 26-04-1422 stond Enghelberen sWolfs weduwe van Dideric sWolfs af aan haar nicht (kleindochter!) Engelberen Wouters van den Kerchove de tocht in alle erfenissen die zij en wijlen Dideric die Wolf bezaten, voor zover die goederen aan haar nicht toekomen mogen. Ze betaalde 1 gulden min 2 schillingen.
25-3. Voornoemde Engelberen Wouters van den Kerchove verkocht aan Henrick Stevens van de Amervoert haar deel in voornoemde goederen, die haar verstorven zijn van haar oude vader wijlen Dideric den Wolf en waarvan haar oude moeder voornoemde Engelberen de tocht afstond. De broers Aert en Pauwels, zonen van wijlen Dideric sWolfs, vernaderden.
25-4. Voornoemde Engelberen Wouters van den Kerchove verklaarde dat de koopsom voldaan is.
25-5. Stheven Henrics van der Scije deed ten behoeve van voornoemde Aert en Pauwels afstand van voornoemde goederen.

Nr. 177.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 2-B1, f.30v-1, aktenr. 177, 11-05-1422.
Op 11-05-1422 verkocht Henric Gijelijs van Eten aan Henrick Sthevens van den Amervoert, ten behoeve van hem en van zijn vrouw Aleijt Mijchiels ?Sthevens en hun kinderen, een goed dat eertijds was van Jacob Noijdens, in Udenhout in Oisterwijk, tussen Mechtelt Coptijten in het westen en tussen kvw Petrus sRidders en/of Jan Koijlaerts met zijn medeërfgenamen in het oosten, strekkend aan de gemeint, zoals voornoemde Henric van Eten dat goed verkregen had van Jan Borchman, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Merten Jan Kuijsts t'Oesterwijc zag af van vernadering.
30v-2. Voornoemde Henric Stevens zoen beloofde aan Henrick van Eten 90 arnemse gulden en 4 mud rogge met pasen aanstaande.
30v-3. Voornoemde Henric Stevens zoen van den Amervoert beloofde aan voornoemde Henrick van Eten een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis.
30v-4. Henrick Stevens zoen mag deze erfpacht afkopen binnen 1 jaar met 90 gouden arnemse gulden.


Nr. 303.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 2-E9, f.85v-1, aktenr. 303, 03-11-1422.
Op 03-11-1422 beloofden Godevaert Hessels Gobelens en Godevaert Jans van der Scueren aan Lambrecht des Hertogen ten behoeve der vrouwe van Bijlsen des godshuis van des goeden sinte Amoers der orde van sint Benedictijn, dat zij aan Lambrecht of de bode der vrouwe van Bijlsen met lichtmis aanstaande ten behoeve van voornoemd godshuis de cijns zullen betalen die men aan voornoemd godshuis jaarlijks te Berkel in Oisterwijk op sint Lambrecht moet betalen. Godevert Hessels en Godevert van der Scueren hadden deze cijns gekocht. Daarbij was voorwaarde dat voornoemde Godevert en Godevert aan Lambrecht of de bode deze cijns geheel zouden betalen, anders zouden voornoemde Lambrecht of de bode van het godshuis elke dag daarna 1 oude groot verteren op kosten van voornoemde Godevert en Godevert, tot aan de betaling. Wel moest Lambrecht of de bode de bezegelde brieven van deze voorwaarde meenemen.
85v-2. 1. Aert Houtappel Ghijsbrecht zoen voor zich en voor zijn zuster jfr Margriet, voor Thomaes van Mameren, voor Marcelijs Wijten zoen, en voor Gheertrude, 2. Henric Willen Pauwels die Wolf, 3. Jan die Wolf voor zich en voor zijn broer Diderick, 4. Laureijns die Scoemaker, 5. Peter Jan Vannijs zoen, 6. Jan Aert Langherbeens zoen voor zich en voor Margriet sConincs, 7. Henric van den Pasch, 8. Jan Engbrecht zoen van den Nijvelaer, 9. Jan van de Brekelen, 10. Jan Brock voor zich en voor Ydeke Peter Lijben, 11. Lambrecht die Groet, 12. Ermgaert wv Herman Wijten voor zich en voor haar zoon Arnoldus, 13. Bartholomeeus Stevens zoen van den Amervoert, 14. Claus die Smijt van Berkel, beloofden aan voornoemde Godevert Hessels en Godevert van der Scueren hun deel in de voornoemde som van de cijns met lichtmis aanstaande zullen betalen.

Nr. 316.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-A2, f.70-1, aktenr. 316, 14-01-1422.
Op 14-01-1422 maakten kinderen van wijlen Willem Cupers, 1. heer Godevaert die Cuper, 2. Jan die Cuper, 3. Hadewig, gehuwd met Jan van Esch zv Willem van den Strijp, 4. Mechtelt, gehuwd met Jan Jans sBijes, een erfdeling.
Heer Godevert kreeg
1. ½ van een beemd in de Dieze, tussen erfg Hille van der Amervoert en tussen meester van Spul,
2. Een stuk land genaamd de Paddenpoel gelegen bij de Nedervonder, tussen Claus Ackermans en tussen erfg Henric Wijsen, strekkend aan Jacop Appels,
3. ½ van 2 stukken land, 4 lopen samen, in Haaren, over de Groenstraat,
4. een erfpacht van 1 zester rogge, die Jan van Esch levert uit ½ van een huis en hof, in Oisterwijk, tussen Henric Jan Wijtmans en tussen erfgoed waarop Gheerlic Wellens woonde,
5. een erfpacht van 2 lopen rogge, gaande uit erfenissen te Moergestel, die Willem Vos Heijlwijgen zoen levert,
6. ¼ van een hof in Oisterwijk aan de Koestraat, tussen erfg van Appel van Lucel en tussen erfg Gerijt van der Pol.
Jan die Cuper kreeg
1. andere ½ van voornoemde beemd in de Dieze,
2. Een stuk land genaamd de Vlaams, waardoor de gemene straat gaat, gelegen in de Akkeren van Haaren door de Nedervonder, tussen Hessel Gobelens en tussen Willem Poijnenborchs, strekkend aan erfg Bruusten Jans zoen,
3. een stuk land genaamd de Streep, gelegen in Oisterwijk aan de Nedervonder, tussen Jan van den Eijnde ter Molen uit en tussen erfg Aert Emmen,
4. een erfpacht van 5 lopen rogge die Jan Claus Vrients levert uit een stuk land in Westilburg, over de Zwart Rijt,
5. andere ½ van voornoemde 2 stukken land van 4 lopen samen, in Haaren, over de Groenstraat,
6. een erfpacht van 1 lopen rogge die Daneel Willems Cantarts nu levert uit erfenissen te Kerkhoven die eertijds waren van Elisabet Langerbeens,
7. een erfcijns van 16 schillingen gaande uit een huis en hof in Oisterwijk dat eertijds was van Anchem die Wael, tussen Jacob van Brakel en tussen kv Lemmen sPapen.
Jan die Bije en Mechtelt kregen
1. een huis en hof met de andere timmeringen, waarin Willem die Cuper woonde, in Oisterwijk, tussen huis en tuin van Henric van Beke in het westen, en tussen huis en tuin van eertijds Jan Vrients in het oosten,
2. ¼ van een beemd genaamd de Vorst in Haaren in Belver,
3. 1 lopen land in de Schijf achter Oisterwijk, tussen Henric van Beke van den Bosch in het oosten en tussen Willem van Kuijc in het westen.
Jan van Esch man van Hadewijg kreeg
1. ½ van een huis en hof genaamd Celen Hofstad in Oisterwijk, tussen Henric Kermissen in het oosten en tussen Henric Canijs in het westen,
2. een beemd in Moergestel in de Biest, tussen Peter Scoemakers in het oosten en tussen een beemd van Jan van Haren genaamd de Bijest,
3. een erfpacht van 7 lopen rogge die Henric Boefs met lichtmis levert, gaande uit een stuk land genaamd de Steenakker, gelegen in Oisterwijk achter Jan Lipprecht,
4. een erfpacht van 8 lopen rogge, gaande uit een beemd gelegen te Hilvarenbeek,
5. een erfpacht van 2 lopen rogge (aan hem zelf) uit een stuk land genaamd Boudens Land gelegen in de Schijf, achter Oisterwijk, tussen Henric van Beke en tussen Jan Wijtmans, dat Jan van Esch handplicht,
6. een erfpacht van 2 lopen rogge die Jan van Esch aan zich zelf houdt, aan zijn huis en hof, waarin hij woont.

Nr. 369.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-C4, f.62-2, aktenr. 369, 11-01-1423.
Op 11-01-1423 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan Heijlwijch Godevaert Snoecs een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, uit een huis en tuin, waarin Johannes woont, in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen erfg Henric Wijsen in het westen en tussen de straat in het oosten. Jan van den Amervoert mag deze erfpacht binnen 2 jaar afkopen met 53½ licht gulden van 9 oude vlaams.

Nr. 379.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-C10, f.64v-1, aktenr. 379, 10-07-1423.
Op 10-07-1423 stond Aert Aerts Engbrecht Holts, weduwnaar van Kathelijn Jans van Heijst, hertrouwd met Aleijt Peter Nouden af aan zijn zoon van de eerste bedde, Jan, de tocht in alle goederen die voornoemde Aert en wijlen zijn eerste vrouw samen bezaten en in alle goederen die voornoemde Aert van wijlen zijn vader Aert verstorven zijn.
64v-2. Jan Aerts Aert Engbrecht Holts beloofde aan zijn vader Aert een lijfpacht van 2 mud rogge per jaar, met lichtmis te leveren. Aert mag zijn leven lang een gaarshofke gebruiken, in Westilburg, bij de Heuvel, strekkend met een zijde en een eind aan de straat, tussen Gherijt Meeus Venmans en aan Neesken van der Bercken.
64v-3. Jan Aerts Aert Engbrecht Holts gaf uit aan kvw Henric van den Amervoert en diens vrouw Hillegonde een stuk land in Oisterwijk tussen kvw Henric van den Amervoert en wijlen Bruusten Jans zoen en tussen eertijds Godevaert nzvw Godevaert Walravens, voor een erfpacht van 12 lopen rogge, met lichtmis te leveren. Engbrecht Gherijt Buckincs zag af van vernadering.
64v-4. Jan Aert Aert Engbrecht Holts gaf, zo lang zijn vader zal leven en een jaar daarna, uit aan zijn zwager Daneel Willem Canters een stuk land, genaamd de Hupperingen, in Oisterwijk, op de Hupperingen, voor een erfpacht van 12 lopen rogge, met lichtmis te leveren.

Nr. 384.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-C12, f.65v-2, aktenr. 384, 26-01-1423.
Op 26-01-1423 droegen 1. kinderen uit het eerste huwelijk van Matheeus Sthevens zoen van den Ghever, a. Jan Matheeus Sthevens zoen van den Ghever, b. Luutgaert, c. Elisabeth, 2. kinderen van Jan Aert Gijelijs, a. Kathelijn, gehiwd met Henric Henric Toijten, b. Aleijt, gehuwd met Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert, over aan Aert Jan Gijelijs en Stheven Maes Sthevens hun deel van een hofstad met een schaapskooi te Belver, over de brug het dWeer, welke hofstad buiten de schaapskooi 5 voet breed is, uitgezonderd voor aan de gemeint, welke hofstad kinderen uit het eerste huwelijk van Matheeus Sthevens van den Ghever, voornoemde Aert Jan Gijelijs en zijn zusters Godelt en Katelijn, Ghijsbrecht Coelborn en Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert gekocht hadden van Jan van der Schueren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Nr. 385.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-C12, f.65v-3, aktenr. 385, 26-01-1423.
Op 26-01-1423 (gecancelleerd) verkocht Lambrecht Wijtman Huben aan Gherijt Back zvw Leonaert van Sculenbroeck een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve in Udenhout ter plaatse het Klappenschoor, tussen eertijds Willem van Broechoven in het noorden en tussen eertijds Engbrecht van den Heesacker in het zuiden, zoals voornoemde Hubrecht deze hoeve kocht van Thomaes Sthevens zoen van den Amervoert. Henric Henric Wijten zag af van vernadering.

Nr. 387.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-D1, f.66-1, aktenr. 387, 26-01-1423.
Op 26-01-1423 maakten kinderen uit het eerste huwelijk van Matheeus Stevens zoen van den Gever, 1. Jan Matheeus Sthevens van den Ghever, 2. Luutgaert, 3. Elisabet, een erfdeling van eenrehande (=allerlei) erfenissen in Haaren.
Jan kreeg
1. een stuk land in Haaren aan de Heesakker, tussen heer Wouter van Beke priester en tussen Henric Toijts en Aert Jan Gijelijs, strekkend aan de straat en aan Willem Vossen,
2. het Kerkven, hei en wei, in Haaren, tussen Jan Zijbben en de Haren Dijk en tussen Claus Sceijven, strekkend aan Gherijt Monics Broek en aan de straat,
3. een erfpacht van 3 lopen rogge die Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert met lichtmis levert uit goederen die hem ten deel gevallen zijn,
4. een erfpacht van 1 lopen rogge die Ghijsbrecht die Coelborre te Cromvoirt met lichtmis levert uit goederen die hem ten deel gevallen zijn,
belast met een erfpacht van 9 lopen rogge aan wie men dat verschuldigd is en met 1/6 deel van de dijk te Belver.
Luutgaert kreeg
1. een stuk land met met de hei en wei aan het eind daarvan in Haaren ter plaatse Doermans Hoeve, beiderzijds tussen Jan van der Scueren, strekkend aan de straat en aan Aert Brocken,
2. een beemd in Krekelhovens Broek, delend met kv Lambrecht van Lucel,
3. een erfpacht van 6 lopen rogge die Godert Sthevens levert uit zijn huis en hof waarin hij woont,
4. een erfcijns van 1 groot die voornoemde Godert betaalt uit zijn huis en hof,
5. een erfcijns van 1 (doorgehaald: ½) oude groot die Gherijt Jan Monen levert uit zijn huis en hof waarin hij woont,
welke erfcijns van 1½ oude groot voornoemde Luutgaert weer zal betalen in de andere cijns, met haar medeërfgenamen waar men dat verschuldigd is,
6. een erfpacht van 1 zester rogge uit een stuk land in Haaren in de Geverse Braak, strekkend voor Willem Hadewijgen,
belast met een erfpacht van 13½ lopen rogge in afkorting van de gemene pacht die men Wouter den Vrijese in Udenhout moet leveren.
Elisabeth kreeg
1. een huis, hof en akker in Doermans Hoeve, tussen Claus Sceijven en tussen Jan van der Scueren, strekkend aan de straat en aan het heideveld van voornoemde Luutgaert,
2. een stuk land genaamd de Kastart in de akkeren van Belver, tussen kv Lambrecht van Lucel en tussen Jan nzv Jan van Haren,
3. een stukje land in de akkeren van Belver op de Tolheuvel, tussen heer Wouter van Beke en tussen Jan van Loen en meer anderen,
4. een erfpacht van 5 lopen roge die Gherijt Jan Monen levert uit zijn huis en hof waarin hij woont, in Haaren in Belver,
belast met een erfpacht van 10½ lopen rogge in afkorting van de oude pacht met haar medeërfgenamen aan wie men dat verschuldigd is en met (onraet=) onderhoud van een stuk op de Helvoirtse Dijk.
66v(84v)-2. 29-01-1423. Jan Matheeus Sthevens van den Ghever en zijn zusters Luutgaert en Elisabeth gaven uit aan Godevaert Sthevens van den Ghever een stuk land in Haaren in Doermans Hoeve, tussen eertijds Langhe Hennekens en tussen eertijds Elisabeth Zijbben en kinderen, strekkend aan de straat en aan erfg Roelof Rovers van Vladeracken, voor een erfcijns van ½ oude groot en thans voor een erfpacht van 6 lopen rogge met lichtmis te leveren.
66v(84v)-3. 30-01-1423. Godevaert Sthevens van den Ghever droeg voornoemd stuk land met de timmeringen over aan zijn broer Matheeus Sthevens van den Ghever.

Nr. 392.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-D4, f.67v-3, aktenr. 392, 29-01-1423.
Op 29-01-1423 verkochten Aert van Peer zvw Aert Wouters en zijn vrouw Elisabeth Wouter Loeders aan Kathelijn wv voornoemde Wouter Loeders ten behoeve van haar en haar kinderen, door voornoemde Wouter Loeders verwekt, 1/3 van een erfpacht van 13 lopen rogge, gaande uit een erfpacht van 1½ mud rogge die Thomaes Sthevens van der Amervoert met lichtmis moet leveren, uit ½ van alle goederen eertijds van de oude Wouter Loders, in Udenhout en in Westilburg, welke helft voornoemde Thomaes in erfpacht verkregen had van voornoemde wijlen Wouter Loeder en zijn kinderen Wouter, Ghijsbrecht, Henrick en Elisabeth, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en welk 1/3 deel van de 13 lopen voornoemde Aert en Elisabeth verstorven is van wijlen hun neef Wouter zvw Henric zvw voornoemde Wouter Loeders.

Nr. 420.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-E4, f.72-1, aktenr. 420, 04-09-1422.
Op 04-09-1422 werd vermeld dat er gebrek van levering was van (negendalf) 8½ mud van 35 mud rogge die Wouter Gijelijs van Goerle, Hubrecht Beertouts Wouters van Berkel en Jan genaamd Lathouwer Everaerts zoen op 25-09-1399 beloofd hadden aan Dirc Boest persoon der kerk van Oisterwijk ten behoeve van de proost van het godshuis te betalen, welke hem ontbraken van Hubrecht Berthouts Wouters van Berkel. Het werd gericht aan een stuk beemd van 3½ bunder broek in Udenhout aan de Groenstraat, tussen Peter Vannijs en zijn medeërfgenamen en tussen Laureijns Hadewijgen, voor zover kv Hubrecht Berthouts en Enghelberen Merten Brocken daarin gerecht zijn, en aan alle andere erfelijke goederen van die kinderen. Wijtman Wouters van den Dael volvoerde het gericht. De goederen werden verkocht aan Jan Henrics van den Amervoert ten behoeve van hem en van zijn zwager Peter Merten Brocken.

Nr. 445.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-A2, f.76v-4, aktenr. 445, 11-04-1423.
Op 11-04-1423 verkocht Thomaes Claus Start aan Hubrecht Peter Huben 1 zesterzaad land in Udenhout, naast kvw Jan Hadewijgen in het oosten en naast kvw Jan Vannijns in het wetsen, strekkend aan de steeg bij sPapen Wouwer in het zuiden, welk land wijlen Claus Start aan zijn zoon Thomaes gegeven had, belast met de hertogencijns van 9 penningen met sint Thomas te betalen.
76v-5. 25-04-1423. Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert zag af van vernadering.

Nr. 462.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-B2, f.80v-1, aktenr. 462, 24-02-1423.
Op 24-02-1423 verkocht Jan Matheeus Stevens van den Ghever aan zijn oom Aert Jan Gijelijs
1. een stuk land in Haaren aan de Heesakker, naast heer Wouter van Beke priester en naast Henric Toijten en Aert Jan Gijelijs, strekkend aan de straat en aan Willem Vossen,
2. hei en wei genaamd het Kerkven in Haaren, naast Jan Zijbben en de Haaren Dijk en naast Claus Steijnen, strekkend aan Gherijt Monijcs broek en aan de straat,
3. een erfpacht van 4 lopen rogge, waarvan Bartolomeeus Sthevens van den Amervoert 3 lopen levert met lichtmis uit goederen die hem ten deel zijn gevallen en Ghijsbrecht die Coelborne te Cromvoert 1 lopen,
hem bij erfdeling aangekomen.
Matheeus Sthevens van den Ghever zag af van vernadering.

Nr. 509.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-C8, f.89v-4, aktenr. 509, 12-05-1423.
Op 12-05-1423 gaf Claus Wouters van den Dael man van Heijlwijg Vrancken van Gestel uit aan Jan Henrics van der Avoert de Putakker over de Nedervonder, naast Wouter Watermaels in het oosten en naast erfg Jacob Appels in het westen, strekkend aan kv Claus Plumen in het noorden en aan Jan van den Amervoert, voor een erfpacht van ½ mud rogge op sint Dionisius.

Nr. 550.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-D11, f.95B-1, aktenr. 550, 20-06-1423.
Op 20-06-1423 maakten enerzijds A. kinderen van wijlen Peter Brocken, 1. Willem Brock, 2. Aert Brock, 3. Mechtelt, 4. Engelberen, gehuwd met Aert van den Loe, 5. wijlen Peter Peter Brocken, a. Elisabeth gehuwd met Peter Aben, b. Kathelijn, gehuwd met Willem Berkelman (Aert van der Loet beloofde voor hem), c. Gheertrude, gehuwd met Jan die Groet, d. Heilwig, gehuwd met Claus van den Dael, 6. wijlen Aleijt, gehuwd met Jan van der Eijken; voor zijn kinderen, en anderzijds B. Peter Kijndermans, zvw Jan van der Kijnder en Elisabeth, tevens voor zijn moeder en haar andere kinderen, C. Wouter Jans Vriesen en zijn zwager Jacob Godert Thijs man van Engelberen Jans Vriesen, D. kinderen van wijlen Merten Brocken, 1. Peter, 2. Jan, 3. Geertrude, gehuwd met Jan van der Amervoert, 4. wijlen Henric Merten Brocken, zijn onmondige zoon Henrick Henric Merten Brocken, voor wie Peter beloofde, E. kinderen van wijlen Godevert Brocken, 1. Peter, 2. Lambrecht, 3. Jan, niet aanwezig; Peter beloofde voor hem, 4. Aleijt, gehuwd met Hubrecht Godevaerts van Oesterhout, 5. Elisabeth, 6. Katelijn, 7. Hanne, 8. wijlen Engelberen, gehuwd met Willem van den Gheijn, zijn zoon Claus, (neef van Godevaert van den Geijn die momber was), maakten een erfdeling van erfenissen in Enschot en Heukelom, hen verstorven van wijlen Henrick Peter Brocken.
Willem, Aert, Mechtelt, de kvw Peter Peter Brocken kregen
1. sHanen Hofstad in Heukelom, naast Henric sWolfs en naast de straat, strekkend aan de gemene waterlaat en aan de gemeint,
2. het Biesweike daarbij gelegen, naast Henric sWolfs en naast erfg Peter Brocken, strekkend aan Henric sBonten en aan de gemeint,
3. 2 stukken land genaamd de Bolken, in Enschot,
a. naast Gijelijs van der Wagen in het oosten en naast Jan sGroten in het westen, beiderzijds strekkend op de gemene waterlaat,
b. naast Laureijns van der Heijde en naast Jan sGroten, beiderzijds strekkend op de waterlaat,
belast met een erfpacht van 6 lopen rogge te den Bosch, 1/3 van 4 oude groot te den Bosch, 2 delen van 1 oude vlaams van sHanen erve.
Peter Kijndermans, Wouter die Vriese, zijn zwager Jacob, de kvw Merten Brocken en de kvw Godert Brocken kregen
1. een stuk land, genaamd de Brake, te Heukelom, beiderzijds naast Laureijns Jan Laureijns en medeërfgenamen, strekkend aan Michiel Stheven sHaerden en aan de weg,
2. een stuk land daarbij gelegen, ook genaamd de Brake, naast de straat en naast Herman van den Ham,
3. een stuk land genaamd de Bolk, naast Laureijns Jan Laureijns en naast Jan Vrients, strekkend aan de gemene waterlaat en aan erfgoed van de h.geest in Oisterwijk,
4. 1/6 in een stuk beemd, genaamd het Wulfer Broek, te Heukelom, naast Willem Sappeels en naast Thijs Heijn Thijs, strekkend aan kv Emken Elijaes en aan de gemene Aa,
5. ½ van een stukje land genaamd het Vuchtstreepke, in Heukelom, naast Aert Andries in het oosten en naast Jan Jan Vrients in het westen, strekkend aan Aert Andries en aan de waterlaat,
6. een stuk land genaamd het Keerstukske, in Enschot, beiderzijds tussen en aan Gijelbeert (=Beert) en aan de Keersweg,
7. het Perstuk, in Enschot, naast Jan Mechtelden en naast Melijs Walravens,
8. 2 stukken land in Enschot genaamd de Strijthoeve,
a. naast Jan sGroten en naast Godert sGruijters,
b. naast Jan Mechtelden en naast Laureijns van der Heijde,
belast met een erfpacht van 21 lopen rogge en een erfcijns van ½ pond aan Laureijns van der Heijde.
95Bv-2. Willem Peter Brocken gaf uit aan Henrick Diderics Wolfs een stuk land genaamd het Vlasland, in Heukelom, naast Henric Diderics sWolfs en naast kvw Peter Brocken, strekkend aan Henric sBonten en aan de gemeint, voor een erfpacht van 3 lopen rogge aan wie men dat verschuldigd is, en thans voor een erfpacht van 10 lopen rogge, met lichtmis te leveren. Met drievoudige pacht op te geven. De andere erfgenamen van Henric Brocken zagen af van vernadering.
95Bv-3. Willem Brock, Aert Brock en hun zuster Mechtelt, de kvw Peter Brocken, Aert van den man van Engelberen, tevens voor Wilhelmus Berkelman man van Kathelijn, Peter Aben man van Elisabeth, Jan die Groet man van Geertruden, Claus van den Dael man van Heijlwig, dochters van wijlen Peter Peter Brocken, en Jan van der Eijcken voor zijn onmondige kinderen verwekt bij wijlen Aleijt Peter Peter Brocken, gaven uit aan Wijtman Gherijts de sHanen Hofstad in Heukelom, naast Henric Wolfs en naast de straat, strekkend aan de waterlaat en aan de gemeint, voor een erfpacht van 6 lopen rogge te den Bosch te leveren, erfcijns van 1/3 van 4 oude groot te den Bosch te betalen aan wie men dat verschuldigd is, een erfcijns van 2 delen van 1 oude vlaams aan Jan Bruustens, en thans voor een erfpacht van 15 lopen rogge, met lichtmis te leveren. Dit stuk land op te geven met drievoudige pacht.
na f.95B los vel recto-1. Van de erfenissen te Heukelom
1. lopen rogge, te weten hiervan ½ mud aan Jan van Cluppelrode en 4 lopen aan de h.geest van Oisterwijk, 2 lopen aan heer Dideric den Rover ridder en 7 lopen rogge aan erfg Jan Joden,
2. een erfcijns van ½ pond aan Laureijns van der Heijde,
3. de cijns die daar met recht uit gaat,
4. de schouw van de Molenstraat,
5. de schouw die de erfgenamen moeten houden in de Veestraat.
Van de erfenissen te Enschot
1. een erfpacht van 6 lopen te den Bosch,
2. een erfpacht van ½ lopen mout aan Willem van Haren,
3. de cijns die daar met recht op staat,
4. een erfcijns van 1/3 van 4 oude groot te den Bosch,
5. een erfpacht van 3 lopen rogge van de erfenissen die Heijn Brock en zijn broer Willem tezamen hebben te Enschot,
6. 2 deel van 1 vlaams van sHanen erve.

Nr. 551.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E2, na f.95B los vel verso-1, aktenr. 551, 02-05-1423.
Op 02-05-1423 werden voorwaarden voor een openbare verkoop genoteerd. Het betrof kennelijk erfg Henric Brocken, mogelijk ook Ghijb Heijen, Wouter Doreman en Gherijt Jan Wijtmans swager. Kennelijk werden de erfenissen geveild voor erfpachten, met lichtmis te leveren. Met drievoudige pacht op te geven. De oude pacht wordt afgekort en de cijns wordt tot erfrogge geschat en ook gekort. Staat er een hogere of lagere pacht op dan is dat ten nadele resp. ten voordele van "ons". Te vesten met de oude brieven. Voor elk ½ mudzaad land te hogen, elke slag met 1 arnemse gulden, ½ de koper en ½ de verkoper. Acht dagen lang te hogen in ons huis aan handen van Jan van der Amervoert en Hubrecht, tot 7 uur als de zon schijnt. Zou er iemand op slaan die hen niet genoegde, dan zouden ze zich aan de eerste koopman houden.
96-1. 22-06-1423. Ze gaven uit aan Lambrecht Wijtman sGroten het Biesweike in Heukelom voor een erfpacht van 10½ lopen rogge, met lichtmis te leveren.
96-2. 22-06-1423. Ze gaven uit aan Jan Wijtman sGroten twee stukken land, genaamd de Bolken, in Enschot, voor een erfpacht van 6½ lopen en 1 vierdevat rogge, met lichtmis te leveren. Jan heeft hierin zijn kindsdeel.
96-3. 22-06-1423. Peter, zvw Jan van der Kijnder en Elisabeth, tevens voor zijn moeder en voor haar andere kinderen, Wouter Jans Vriese en zijn zwager Jacob Godevaert Thijs man van Engelberen Jans Vriese, de broers Peter en Jan zvw Merten Brocken en hun zwager Jan van den Amervoert man van Geertrude Merten Brocken, tevens voor de onmondige Henrick Henrics Merten Brocken, Peter Godevaert Brocken tevens voor zijn broer Jan Godevert Brocken, Lambrecht Godevert Brocken en Hubrecht van Oesterhout man van Aleidis, tevens voor Elisabeth, Katherina en Johanna, dochters van voornoemde Godefridus Brocken, en Godevert van der Gheijn als momber van zijn neef Claus, zv Willem van der Gheijn en wijlen Engelberen Godevert Brocken, gaven uit aan Mijchiel Stheven sHaerden
1. de Brake in Heukelom, beiderzijds naast Laureijns Jan Laureijns, strekkend aan Michiel Stheven sHaerden en aan de straat,
2. een stuk land eveneens genoemd de Brake, naast Herman van den Ham en naast de straat,
3. een stuk land genaamd de Bolk, naast Laureijns Jan Laureijns en naast Jan Vrients, strekkend aan de waterlaat en aan erfgoed van de h.geest van Oisterwijk,
4. 1/6 van een stuk beemd genaamd het Wulfer Broek, naast Willem Sappeels en naast Thijs Heijn Thijs, strekkend aan de gemene Aa en aan kv Engbrecht Elijaes,
voor een erfpacht van ½ mud rogge aan Jan van Cluppelrode, een erfpacht van 4 lopen rogge aan de h.geest van Oisterwijk, een erfpacht van 2 lopen rogge aan heer Dideric den Rover ridder, een erfpacht van 7 lopen rogge aan erfg Jan Jode, een erfcijns van ½ pond aan Laureijns van der Heijde, de schouw in de Veestraat (zoals erfg Henric Brocken die moesten houden), en thans voor een erfpacht van 21 lopen rogge, met lichtmis te leveren. Op te geven met drievoudige pacht.
96v-4. 22-06-1423. Peter van der Kijnder c.s. gaven uit aan Aert Andries van Hukelem, ½ van het Vuchtstreepke, te Heukelom, naast en aan voornoemde Aert Andries van Hukelem in het oosten, voor een erfpacht van 2 lopen rogge, met lichtmis te leveren.
96v-5. 22-06-1423. Dezelfden gaven uit aan Gijelbeert (=Beert) Engbrecht Elijaes het Keerstukske, in Enschot, beiderzijds strekkend en aan voornoemde Gijelbeert (=Beert) en aan de Keersweg, voor een erfpacht van 5 lopen rogge, met lichtmis te leveren.
96v-6. 22-06-1423. Ze gaven uit aan Godevaert die Gruijter 2 stukken land genaamd de Strijthoeve, in Enschot,
1. naast Jan sGroten en naast Godevert sGruijters,
2. naast Jan Mechtelden en naast Laureijns van der Heijde,
voor een erfpacht van 2 lopen en 1 vierdevat rogge, met lichtmis te leveren.
96v-7. 22-06-1423. Ze gaven uit aan Jan Mechtelden zvw Jan Mechtelden Wijten het Perstuk, in Enschot, naast Jan Mechtelden en naast Melijs Walravens, voor een erfpacht van 2 lopen rogge, met lichtmis te leveren.

Nr. 559.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E7, f.98-1, aktenr. 559, 25-06-1423.
Op 25-06-1423 beloofden Jan Brock, Wouter Henric Toijt Vannijs, Stheven Henric Stevens, Meus Stevens van den Amervoert, Aert Peter Huben, Jan Peter van den Scoer, Wijtman Willem Grieten en Aleijt wv Willem Cantors aan meester Jan van Tijghelen ten behoeve van het klooster sint Gertrudis in Leuven, 9½ brabants dobbel na maning te betalen.
98-2. Ghijsbrecht die Mesmaker beloofde aan Jo de Tijghelen ten behoeve van de proost van sint Gertrudis 7 mud rogge.
98-3. De broers Gherijt en Marcelijs, zvw Wijtman Gherijt, beloofden aan voornoemde Jo ten behoeve van de proost 7 mud en 2 lopen rogge met lichtmis aanstaande en 3 mud rogge met lichtmis over een jaar.
98-4. Roelof Claus van der Scueren, Jacob Hessel Jacobs, Jan Roelofs Hessel en Henric Appels beloofden als voor 45 mud rogge met sint Andreas aanstaande te leveren op de spijker te Oisterwijk.
98-5. Stheven Henric Sthevens, zijn vader Henric Stevens van der Amervoert en Jan Peters van den Scoer beloofden aan Jo ten behoeve van de proost 25 mud rogge op de spijker te Oisterwijk te leveren.
98-6. 27-06-1423. Engbrecht Engbrecht Borchmans en Jan Willems Cupers beloofden aan Jo ten behoeve van de proost 14 mud rogge.

Nr. 566.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E8, f.98v-5, aktenr. 566, 04-07-1423.
Op 04-07-1423 verkochten kinderen van wijlen Merten Brocken, 1. Peter Merten Brocken, 2. Jan Merten Brocken, 3. Gheertrude, gehuwd met Jan van den Amervoert, aan Michiel Stheven sHaerden een erfpacht van ½ mud rogge, uit een erfpacht van 2 mud rogge, die voornoemde Mijchiel Stheven sHaerden, Aert Andries van Hukelem, Gijelbeert (=Beert) Engbrecht Elijaes, Godevaert die Gruijter en Jan Mechtelden zvw Jan Mechtelden met lichtmis leveren uit erfenissen in Heukelom en in Enschot, welke erfenissen Michiel Steven sHaerden, Aert Andries, Gijelbeert, Godevert die Gruijter en Jan Mechtelden in erfpacht kregen van erfg Henric Brocken, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Henrick, de onmondige neef van Peter Merten Brocken, zal afstand doen. Jan Henric Lombaerts zag af van vernadering.

Nr. 570.
Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E9, f.99-5, aktenr. 570, 28-06-1423.
Op 28-06-1423 gaf Bruusten van Andel uit aan Aert van Acht nzvw Berijs Zaeften twee stukken land in Berkel nabij de kapel, een hiervan naast kvw Hessello Goebels en naast Elisabeth Stevens, en een naast eertijds heer van Dussel en naast genoemde kvw Hessello, welke twee stukken Godevaert Stevens van den Amervoert kocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch, van kvw Gobelen van den Berghe, 1. Jan, 2. Peter, 3. Gobel, 4. Henrick Gobelens van den Berghe, 5. wijlen Weijndelmoede, van haar een dochter Beele, verwekt door wijlen Hubrecht Carnauwe, 6. Kathelijn, gehuwd met Gherijt Neve, voor een erfpacht van 7 lopen rogge met lichtmis te leveren; op te geven met drievoudige pacht.


Nr. 12.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-A6, f. 2v-3, aktenr. 012, 08-08-1423.
Op 08-08-1423 verkocht Claus Wouters van den Dael man van Heijlwig ndvw Franco de Ghestel aan Jacob Claus Sceijve een erfpacht van 1 mud rogge, die Jan Henrics van den Amervoert met lichtmis levert, uit de Steegakker in de Schijf achter Oisterwijk, tussen Jacobus Appels en tussen Aert Starts, strekkend aan de straat en aan voornoemde Aert Starts, welke akker voornoemde Jan voor deze erfpacht gekregen had van voornoemde Claus en van Angnese Gherijt Hoersen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Wijtman Wouters soen van den Dael deed afstand van deze erfpacht, die onderpand was van beloften die zijn broer Claus hem gedaan had. Wijtman Wouters soen van den Dael zag voorts af van vernadering.


Nr. 135.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-E5, f. 6v-1, aktenr. 135, 16-02-1426.
Op 16-02-1426 droeg Thomaes Sthevens van den Amervoert over aan zijn zwager Wouter Jans van den Loe een schepenbrief van Oisterwijk, waarin zijn broer Henric Sthevens van den Amervoert instemde met verteringen die voornoemde Thomaes in het verleden gedaan heeft met de goederen die Henric van Thomaes kocht, die aan hun broer Stheven verstorven waren van wijlen zijn vader Stheven en hem versterven mochten van zijn moeder Elisabeth, en waarin Henrick verder aan Thomaes geloofd heeft dat Thomaes en zijn goederen niet verbonden zijn voor alle geloften en waarschappen van Thomaes.

Nr. 154.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-E11, f. 9v-4, aktenr. 154, 08-03-1426.
Op 08-03-1426 verkocht Ghisbertus Wouters van Goerle man van Mechteldis Henric van den Amervoert aan Henrick Rutthen Buerincs
1. 1 lopen land in Oisterwijk, naast erfenis van de h.geest van den Bosch die Ermgaert wv Herman Wijten nu handplicht en naast voornoemde Henric, strekkend aan voornoemde Henric en aan de gemene weg van kvw Henricus de Amervoert,
2. 1 lopen land genaamd de Lijst, in Haaren, naast Jan van Doren en naast Peter Wouter Peijnenborchs (met een waterlaat ertussen), strekkend aan de waterlaat,
3. een stuk land eveneens genaamd de Lijst in Haaren, aan de andere zijde van voornoemde waterlaat, naast Heijn Cleijs en Aert van der Hoeven en naast Aert van Laerhoven en Marij Maes en kinderen, strekkend aan Aert Brocken en aan de waterlaat,
belast met onderhoud van een deel van de Oisterwijkse dijk.

Nr. 213.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-B9, f. 19v-1, aktenr. 213, 30-04-1426.
Op 30-04-1426 verkocht Willem, zvw Willem van Rijel en Elisabeth Sthevens van der Amervoert van de nabedde, aan zijn oom Thomaes Sthevens van der Amervoert een erfpacht van 7½ lopen rogge, gaande uit een erfpacht van 7 mud rogge, met lichtmis te leveren uit erfenissen genaamd de Hoeve van Heist, waar eertijds voornoemde Willem van Rijel op woonde, in Udenhout, welke 7½ lopen erfpacht voornoemde Willem Willems van Rijel kocht van zijn zuster van de voorbedde Godelt Willems van Rijel en haar man Henrick van Rijel, en welke 7½ lopen deze verkopers aangekomen was van wijlen haar vader Willem van Rijel en diens dochter Marije, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Nr. 226.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-C1, na f. 20 los vel verso-1, aktenr. 226, 24-04-1426.
Op 24-04-1426 deden de broers Berthout en Jan, zvw Hubrecht Beerthouts, ten behoeve van Jan Henrics van der Amervoert afstand van alle erfelijke goederen die Jan Henrics van der Amervoert heeft, voor zover zij daartoe gerechtigd zijn. Voorts verklaarden zij zich te zullen houden aan de zoen die tussen Jan van der Amervoert en zijn magen en de vrienden en hulperen van de andere zijde geregeld is.

Nr. 322.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-E5, f. 33-3, aktenr. 323, 19-11-1426.
Op 27-10-1426 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan Aert Dircs Wolf een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin in Kerkhoven, waarin hij woont, naast Henric Rutthen en naast zijn broer Henric van den Amervoert. De brief van Jan van den Amervoert van de kwijting is gecancelleerd.

Nr. 334.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-E9, na f. 33v los vel recto-2, aktenr. 334, 28-12-1426.
Op 28-12-1426 verkocht Jan Willems van der Heijde man van Elisabet Henrics Eliaes die Wijse aan Gherijt Bock zvw Leonaert van Sculenbroeck ¼ van een beemd genaamd de Berkdonk, die eertijds was van voornoemde Henric Wijsen, gelegen in Oisterwijk, naast kvw Hijlle van der Amervoert die daartegen deelt in het oosten en naast het ....broek van meester Jan van Tijghelt in het zuidenwesten, strekkend aan de Aa in het zuiden en aan Jan Wijtmans en Jan van der Heijde en aan Hoersen Beemd in het noorden, met recht van weg over het bunder broek van Jan van den Heijden, om de hei eruit te voeren. Laurencius de Merica zag af van vernadering.

Nr. 336.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-E10, na f. 33v los vel verso-1, aktenr. 336, 29-12-1426.
Op 29-12-1426 gaf Henric Bloijs zvw Henric van den Amervoert uit aan Jan Henric Prijems een stuk land in Haaren in de gemeen akkeren achter de weide van Peter Witlox, naast Jan van den Doren in het oosten en naast Aert van der Hoeve en Peter Witlocs in het westen, strekkend aan de weide van Peter Wijtlocs, voor een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, met dubbele pacht op te geven.

Nr. 5.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-A4, f.1v-2, aktenr. 005, 05-05-1429.
Op 05-05-1429 beloofden Jan Tielman tFets en Engbrecht Brock aan meester Jo de Tighelt ten behoeve van de proost van Leuven 10 mud en 2 lopen, voor elk mud 2 beiers gulden en 2 aarts gulden, de helft met Bartholomeus en de helft met Bavo.
1v-3. 06-05-1429. Jacob Hessel Jacobs, Jan Vendijck en Roelof Claus van der Scure beloofden aan meester Jo de Tijgelt ten behoeve van de proost van sint Gertrudis 42 mud.
1v-4. 06-05-1429. Pauwels Godscalc van den Tolberch en Jo de Gorchem beloofden 10 mud en 4 lopen rogge.
1v-5. 08-05-1429. Aert Wouters van den Brekelen en Thomaes Mertens van den Brekelen beloofden 11½ mud rogge.
1v-6. 08-05-1429. Thomas Weijhaes, Wijtman Willen Grieten en zijn zoon Willem, Aert die Moelner, Jan Aert Langerbeen, Henric van der Voert en Wouter Willen beloofden 26 mud rogge.
1v-7. 08-05-1429. Ghijsbrecht Aert Leijten, Henric Willen, Ghijb Loder en Jan Jans van den Brekelen en zijn broer Henric Jans van den Brekelen beloofden 17 mud rogge.
1v-8. 08-05-1429. Godert Jans van der Scueren beloofde 5 mud rogge.
1v-9. 08-05-1429. Herman van Rijel beloofde 5 mud en 4 lopen rogge.
1v-10. 08-05-1429. Mijchiel Neven en Jacob Heijn Bullen beloofden 16 beiers gulden.
1v-11. 09-05-1429. Henric van den Dijck en Lambrecht van Eertbruggen beloofden 24 beiers gulden.
1v-12. 09-05-1429. Aert Heijn Appels en Jacobus de Nova Domo beloofden 24 beiers gulden.
1v-13. 09-05-1429. Jacob Willem Hawijgen en Heijn van Ghilse beloofden voor 7 mud rogge 4 beiers gulden per mud.
1v-14. 10-05-1429. Aert Poijnenborch, Ghijb van Holaer en Jan die Moelner beloofden 10 mud rogge, 4 beiers gulden per mud.
1v-15. 10-05-1429. Wouter Walteri van den Loe en Herman Neesen beloofden 4 mud rogge, 4 beiers gulden per mud.
1v-16. 11-05-1429. Heijn ?Goukens die Barbier beloofde voor 1 mud rogge 4 beiers gulden.
1v-17. 11-05-1429. Jan van der Amervoert en zijn broer Stheven beloofden 4 mud rogge, 4 beiers gulden per mud.
2-1. 11-05-1429. Wouter van Budel beloofde 2 mud rogge, 4 beiers gulden per mud.
2-2. 12-05-1429. Willem die Zegher, Aert de Meijer en Wouter Willem Loders beloofden voor 35½ mud, 2 beiers gulen en 2 aarts gulden per mud.
2-3. 12-05-1429. Henric van Esch en zijn broer Jan beloofden voor 4 mud rogge, 4 beiers gulden per mud.
2-4. 12-05-1429. Gherijt van Meijensvoert beloofde voor 2½ mud, 4 beiers gulden per mud.
2-5. 12-05-1429. Bruusten Bruusten Jans en Peter Collaert beloofden voor 5 mud rogge, 4 beiers gulden per mud, en voor 1 mud 4 aarts gulden.
2-6. 12-05-1429. Elisabet Kuijsten voor 3 mud 4 beiers gulden per mud.
2-7. 12-05-1429. Wouter die Bije schout en Willem Block voor 6 mud 4 beiers gulden per mud.
2-8. 18-05-1429. Jacob Hesselkens en Jan Haerman beloofden voor 10 mud 4 beiers per mud.
2-9. 11-05-1429. De broers Jan Feijtman en Coel Feijtman beloofden voor 7½ mud 2 beiers en 2 aarts gulden per mud.
2-10. 13-06-1429. Wijt van den Dael die Smijt beloofde aan Hubertus de Oesterhout ten behoeve van de proost van sint Gertrudis 6 beiers gulden van 1½ mud rogge.
2-11. 08-09-1429. Jacob Hesselens en Roelen van der Scuere beloofden 46 mud rogge.
2-12. 27-06-1429. Laureijns van der Heijde beloofde aan Walterus Moliaert proost van sint Gertrudis 26½ mud rogge met Andreas te leveren.
2-13. 28-06-1429. Wouter Jans van den Loe, Herman van Rijel, Claus van Vucht en Jan die Ridder beloofden aan meester Jo de Tijghelt ten behoeve van de proost 34 mud rogge.
2-14. 01-07-1429. Ghijb Aerts, Heijn Willen, Ghijb Loder, Meeus Heijn Sthevens, Jan Beij, Jan Leijten en Godert van der Avoert beloofden 36 mud rogge.
2-15. 01-07-1429. Aert Hermans beloofde 10 mud en 12 lopen.
2-16. 02-07-1429. Jan van der Elst en Aert die Gruijter beloofden 15 mud.
2-17. 02-07-1429. Gherijt de Lathouwer, Aert van Bijnacht, Em Brock, Sijmon van der Rijt, Dirck van der Amervoert, Jan van den Schoer en Peter Heijnen van den Pasch beloofden 15 dobbel brabants.
2-18. 02-07-1429. Aert die Gruijter beloofde 8 dobbel brabants.
2-19. 02-07-1429. Ceel Wijten, Gheen Fr..ten, Aert die Bont, Jan van den Brekel, Jan Leijten, Heijn ?Wijmers Bonten, Jan van den Scoer en Alijt Canters beloofden 70 mud.
2-20. 03-07-1429. Jacob Hesselkens beloofde 7 mud.
2-21. 03-07-1429. Heijn van Budel, Willem Poijnenborch en Heijman van Eck beloofden 15 mud.
2-22. 03-07-1429. Godert van der Scueren beloofde 2½ mud rogge.
2-23. 01-08-1429. Walter Bertouts, Godert van der Scueren en Aert Storijman beloofden 16 mud rogge.
2-24. 01-08-1429. Willem Sappeel, Wang Peters, Jan Heijst, Aert die Wolf, Lemmen die Groet en Heijl Maes beloofden 25 mud.
2-25. 08-09-1429. Willem de Zeger, Aert de Meijer, Peter Jacobs, Willem Grieten Heijnen, Wouter Loder en Huub Wijt Huben beloofden 24 mud rogge.
2-26. 08-09-1429. Willem die Zeger, Aert die Meijer, Willem Elijaes, Willem Griet Heijnen en Huub Wijt Huben beloofden 27 mud rogge.

Nr. 20.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-A11, f.5-1, aktenr. 020, 13-02-1429.
Op 13-02-1429 maakten Goeswijn Jacobs van den Hout man van Elisabet Engbrechts van den Eijnde enerzijds en Jan van Oekel en Stheven Henric Sthevens van der Amervoert, namens kvw Henric Engbrechts van Eijnde en Yde Henric Sthevens, anderzijds een erfwisseling, erf om erf, roede om roede. De kinderen kregen een deel af te meten van een beemd genaamd de Twee Bunder, in Udenhout, strekkend aan een beemd genaamd de Langehorst en aan een weide ter Gomerlaarse Straat waart. Goeswijn krijgt 1/3 van 1 zesterzaad, waarvan Goeswijn al 1/3 bezit en Jan van Oekel het derde 1/3 deel, gelegen in Haaren, naast een erfgoed van Bertout van Aerle genaamd in de Brant en naast kv Henric Sticker. De brief van de kinderen overhandigen aan Ghiselbertus Brievijnc.
5-2. Voornoemde Goeswijn, man van Elisabet, en Jan van Oekel, man van Juet, dochters van wijlen Engbrecht van der Eijnde, verkochten voornoemd stuk land in Haaren aan Jan Henric Priems.
5-3. 26-04-1429. Wijt Claus van Dael zag (op 10-08-1429) af van vernadering van de hierna volgende koop.
Voornoemde Jan Prijem verkocht voornoemd stuk land in Haaren aan Engbrecht Engbrecht van den Heesacker.
5-4. 26-04-1429. Voornoemde Goeswijn, man van Elisabet, verkocht aan Jan Henric Priems zijn 1/3 deel (uitgezonderd het af te meten deel) in voornoemde beemd de Twee Bunder, in Udenhout, naast Jan Priems en naast kv Henric Engbrecht, belast met erfcijns van 3 oude groot in heer Folcaerts cijns jaarlijks op sint Thomas te betalen.

Nr. 43.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B4, f.7v-6, aktenr. 043, 09-03-1429.
Op 09-03-1429 stond Jacob Hessels zvw Hessel Jacobs af aan aan Stheven Jans van den Amervoert 1/3 in een stuk beemd, genaamd de Eikenhorst, in Oisterwijk, ter plaatse de Riedonk, naast Johanne van der Amervoert en naast erfg Martinus Berwout, beiderzijds strekkend aan eertijds Ludolphus Buck, welk 1/3 deel voornoemde Jacobus kocht van Johannes Henrici Goessens van Boerden, zoals in schepenbrieven van 's-Hertogenbosch, belast met 1/3 van een erfcijns van 1½ oude groot.

Nr. 46.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B7, f.8-1, aktenr. 046, 12-06-1429.
Op 12-06-1429 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan Jan Prijem zvw Jan Vannijs een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, uit een beemd van 1 bunder broek, in Udenhout aan de Groenstraat, naast Alijt Vannijs wv Jacob Appels en naast Jan Tielman tFets, strekkend aan de straat en aan Claus Stert. Af te kopen binnen 3 jaar met 18 gouden arnoldus gulden.


Nr. 60.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B11, f.10-2, aktenr. 060, 10-04-1429.
Op 10-04-1429 verkochten kinderen van Wouter Henric Toijt Vannijs, 1. Jan Wouter Henric Toijt Vannijs, 2. Henric Wouters, 3. Katelijn, 4. Lijsbet, gehuwd met Jan Brock, 5. Alijt, gehuwd met Jan Henric Vendijcs, 6. Gheerbergen, gehuwd met Marselijs Aert Houtappels, 7. Heilwig, gehuwd met Willem Wijtmans Willem Grieten, aan Hijllegont Gherijts Peters van den Loe 2/3 van een stuk beemd, waarvan 1/3 behoort aan Wijt Claes van den Dael, te Haaren te Belver in de Vorst, naast erfg Willem Cupers en naast Heijn Willem Bac, strekkend aan de straat en aan Heijn Willem Vos. Wouter Henric Toijts Vannijs stemde hiermee in. Thomaes Sthevens van den Amervoert zag af van vernadering.

Nr. 91.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-C10, f.15-1, aktenr. 091, 18-05-1429.
Op 18-05-1429 verkocht Ghijsbrecht Wouters van Goerle aan Hubrecht Wouter Pijggen een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit ½ van 1 bunder beemd in Goirle in Abkoven, het hele stuk naast Thijs Hoefkens en naast Willem Kap, strekkend aan Wouter Huben en aan de gemeint.
15-2. Ghijsbrecht Wouters van Goerle man van Mechteldis Henrics van den Amervoert gaf uit aan Henrick Rutgheers Buerincs 2 stukken land in Oisterwijk, 1. naast Willem Beckers eertijds Jacob Appels en naast erfg Jacob Appels, 2. de Hederiks Braak, 3 lopen, naast eertijds Aert van Laerhoven nu zijn kinderen en naast Jan die Bije eertijds Jan Maes, strekkend aan kv Claus van den Dael en aan voornoemde Henric Rutthen, voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren.
15-3. Voornoemde Ghijsbrecht van Goerle verkocht aan zijn zwager Henrick Bloijs zvw Henric van den Amervoert 20 roeden land, zoals afgepaald, naast zijn zwager Henric Bloijs en naast zijn zwager Stheven Henrics van den Amervoert en Jan van den Dijesen, hem ten deel gevallen van Henric van den Amervoert.

Nr. 100
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D1, f.16v-1, aktenr. 100, 27-05-1429.
Op 27-05-1429 verkochten kinderen van Jan (Willems) van der Heijde wv Elisabet, 1. Willem Jans van der Heijde, 2. Sophije Jans van der Heijde, gehuwd met Hubrecht Merselijs Huben, 3. Angneese, 4. Mechtelt Jans van der Heijde, 5. wijlen Henric, zijn zoon Willem, aan hun ooms Laureijns van der Heijde en Aert van der Heijde zvw Willem van der Heijde
1. een huis, hof, grond en de slagmolen daarop, in Oisterwijk, naast Jacob Scijven in het oosten en naast Elisabet ev Jacob van Brakel en kinderen in het westen, strekkend aan de straat en aan Jacob Scijven, 2. een beemd in de Berkdonk, tussen de Amerlaar en de Hoog Borg, naast kv Hille van den Amervoert in het oosten en naast Gherijt Bacs die daar tegen deelt in het westen, strekkend aan Jan Jan Wijtmans in het noorden en aan Henric Jan Wijtmans in het zuiden.
(doorgehaald: Jan Peijman).


Nr. 130.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D10, f.21-2, aktenr. 130, 12-06-1429.
Op 12-06-1429 verkochten kinderen van wijlen Wouter Aert Emmen, 1. Katelijn, gehuwd met Herman Jans Moelners, 2. Margareta, gehuwd met Jan Everarts, 3. Maria, gehuwd met Henric Dirck Goessens van den Schoet, aan Willem Erijts van Cuijck een stuk beemd in Moergestel in het Helbroek, naast Jan Stempel en naast Jan Roestelberch die daar tegen delen, hen verstorven van hun zweder Wouter Aert Emmen. Ter meerdere zekerheid van de waarschap stelde Henric Dirck Goessens tot onderpand een erfpacht van ½ mud rogge, die hij kocht van zijn broer Willem Dirck Goessens, die deze levert uit huis en hof, in Oirschot in de herdgang van Aarle, naast Heijnman van Lijppen en naast Peter Carijns. Jan Henrics van den Amervoert zag af van vernadering.

Nr. 135.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D12, f.22-1, aktenr. 135, 15-06-1429.
Op 15-06-1429 had Jan Aerts Aerts Engbrecht Holts 3 jaar gebrek van 2 delen van een erfpacht van 1 mud rogge, die Jan die Smijt zvw Aert Zaghers beloofde aan Juet Jan Ghestelmans, met lichtmis te leveren uit
1. een huis en hof in Oisterwijk in Kerkhoven, naast Willem van der Heijde, naast Henric van den Amervoert en aan de straat, 2. een stuk land in Oisterwijk in de Hupperingen, naast voornoemde Jan en naast zijn broer Pauwels, 3. een weide ten einde voornoemd stuk land, naast voornoemde Pauwels en naast Aert Emmen, welke voornoemde Jan van Juet gekregen had, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, welke 2 delen Aert Aerts Emmen (=Engbrecht) Holts kocht van Juet wv Henric Weijhasen en haar zuster Elisabeth, dochters van wijlen Reijneer van Vucht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, welke 2 delen aan voornoemde Jan Aerts geomen zijn. De schepenbrieven dateren van 10-08-1394. Het gebrek werd gericht met vonnis der schepenen aan voornoemde onderpanden die werden verkocht aan Godevert Jan Smijt Stijnen.

Nr. 136.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D12, f.22-2, aktenr. 136, 15/22-06-1429.
Op 22-06-1429 wilde Jan Willems van der Heijde afstaan aan Gherijt Bock zvw Leonaerts van Sculenbroeck de tocht in een stuk beemd, genaamd de Berkdonk, naast de Amerlaar en de Hoog Borg, naast kv Hillen van der Amervoert in het oosten, naast voornoemde Gherijt Bock die daartegen deelt in het westen, aan Jan Jan Wijtmans in het noorden en aan Henric Jan Wijtmans in het zuiden,
22-3. De broers Laureijns en Aert, zvw Willem van der Heijde, wilden voornoemde stuk beemd, waarvan hun broer Jan de tocht afstond, en dat zij kochten van kinderen van Jan van der Heijde
1. Willem Jans van der Heijde, 2. Angneese, 3. Mechtelt Jans van der Heijde, 4. Sophije, gehuwd met Hubrecht Merselijs Huben, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, verkopen aan voornoemde Gherijt Bock. Kennelijk wilden ze ook een onderpand stellen om de koper zekerheid over deze koop te verschaffen.

Nr. 147.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-E2, f.23-8, aktenr. 147, 05-09-1429.
Op 05-09-1429 verkocht Mijchiel Stheven sHaerden aan Weijndelmoede Jans Laets een erfpacht van 8 lopen en 2 delen van een lopen rogge uit een erfpacht van 1½ mud rogge die hij kocht van de broers Wouter en Ghijsbrecht zvw Wouter Loeders en die Thomaes Sthevens van den Amervoert met lichtmis moet leveren uit ½ van alle goederen eertijds van voornoemde Wouter Loeders in Udenhout en in Westilburg, van welke goederen Willem Loeder bv wijlen Wouter de andere ½ bezit. Thomaes Sthevens kreeg genoemde ½ voor de erfpacht van voornoemde Wouter Wouters Loders en van zijn kinderen Wouter, Ghijsbrecht, Henrick en Elisabeth, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Ghijsbrecht Wouter Loders zag af van vernadering.

Nr. 153.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-E3, f.23v-3, aktenr. 153, 27-06-1429.
Op 27-06-1429 stond Kathelijn Peter Vannijs af aan haar zwager Wouter Willem Loders de tocht in alle goederen die zij kreeg van Jan Peter Vannijns en zijn zwager Aert Henrics van Beke, te weten alle erfelijke goederen die hen verstorven mogen zijn van Gherijt Peter Vannijns, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, gelegen in Udenhout aan de Winkel, naast Jan Tiel tFets in het oosten, naast de Gomelaarstraat in het westen, aan Yde des Rademakers in het zuiden en aan Gherijt Vendijck in het noorden. Voornoemde Wouter Loder man van Elisabeth, ndv voornoemde Katharina en Walterus Pijgghen, verkocht deze erfelijke goederen aan Wouter Hubrecht Gherijt Huben, belast met een erfpacht van 13½ lopen rogge aan Elisabet ev Gijelijs van Heijst en haar kinderen, een erfpacht van 7½ lopen rogge aan Thomaes Sthevens van den Amervoert, een erfpacht van ½ mud rogge aan Wouter Prijem en ½ van een erfcijns aan de hertog van 4½ oude grote met sint Thomas.

Nr. 182.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-E12, f.27-1, aktenr. 182, 25-07-1429.
Op 25-07-1429 maakten Stheven Jans van den Amervoert van Tilborch enerzijds en Goeswijn Henrics van den Boerden (voor zijn kinderen), Aert zv voornoemde Jan van den Amervoert en Reijneers Reijneers van Broechoven man van Enghelberen dv voornoemde Jo de Amervoert anderzijds een erfdeling van goederen die hen verstorven zijn van Kathelijn, dv voornoemde Goeswijn en ev voornoemde Stheven, en van haar kinderen. Stheven kreeg alle goederen die zijn vader Jan hem als huwelijks goed of anderszins gaf en de goederen die Stheven en Kathelijn in hele bedde verwierven.
27-2. Goeswijn Henrics van Boerden stond af aan Aert Jans van den Amervoert van Tilborch en Reijneer Reijneers van Broechoven
1. een erfpacht van ½ mud rogge die hij kocht van Wouter Ghijsbrechts Beckers en die Enghelberen sHeerde met lichtmis levert uit haar huis, hof en uitvang in Westilburg, naast Willem Stelaerts en naast Jan Scuijtkens, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, 2. een erfpacht van 4 lopen rogge die hij kocht van Lambrecht den Vet, met lichtmis te leveren uit ½ van een weide in Westilburg die Lambrecht verkreeg van Jan den Langhbonten, naast voornoemde Lambrecht en naast Aert Hemen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Nr. 185.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A1, f.27v-1, aktenr. 185, 25-07-1429.
Op 25-07-1429 maakten Goeswijn Henrics van Buerden en zijn vrouw Kathelijn Henric Conen een testament. De langst levende krijgt jaarlijks met lichtmis 20 lopen rogge. Afgeven aan Stheven Jans van den Amervoert of zijn broer Arnoldus.

Nr. 186.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A1, f.27v-2, aktenr. 186, 29-07-1429.
Op 29-07-1429 verkocht Stheven Thomaes Sthevens van der Amervoert aan Enghbrecht Engbrecht van Krekelhoven de oudste een erfpacht van 1 mud rogge die Laureijns Vannijn zvw Jan Willems met lichtmis levert uit al zijn goederen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Nr. 193.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A3, f.28v-3, aktenr. 193, 07-08-1429.
Op 07-08-1429 gaf Jan van den Amervoert van Tijlborch zvw Stheven van den Amervoert in huwelijkse voorwaarden aan zijn zoon Steven
1. een stuk land in Westilburg, aan de Stokhasselt achter de woning van Hadewijg van Buerden, naast Heijn Cort Daneels en naast Hadewijg van Buerden en kinderen,


2. een schrijn zoals Heijlwijch ev Jan van den Amervoert die laten zal,


3. een ijzeren kandelaar die voornoemde Jan en zijn vrouw Heijlwig aangekomen is van Aert Walravens, oom van voornoemde Heijlwijg.

Nr. 211.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A9, f.30-3, aktenr. 211, 04-12-1429.
Op 04-12-1429 stond Marij Aerts Bonten wv Jan Jans van den Brekelen af aan Henrick Jans van den Brekelen, ten behoeve van kvw Jan van den Brekelen en Marij Aerts Bonten, haar tocht in een erfenis genaamd Ennekens Hoeve in Heukelom, die voornoemde Jan van den Brekelen gekocht had van Aert van den Heijde en van Henrick van Ethen als meesters van de h.geest van Oisterwijk, zoals in schepenbrieven (met waarschap van de heer van de lande) van Oisterwijk. Daarna verkochten voornoemde Henric Jans van den Brekelen en Aert van Weijberch zv Aert Bonten, als momboren van de onmondige kinderen (Beatrijs en Luijtgaert) van wijlen Jan van den Brekelen en voornoemde Marie, de Ennekens Hoeve aan Willem Rutgheers van Audenhove. Jan Henric van den Amervoert zag af van vernadering (05-12-1429).
30-4. 05-12-1429. Wouter Wouter Vrancken stond af aan voornoemde Willem van Audenhove een stuk land, heide en weide, te Heukelom aan de Hupperingen.
30-5. 05-12-1429. Voornoemde Willem van Audenhove beloofde aan voornoemde Walterus Vrancken 20 gouden arnoldus gulden met halfvasten aanstaande.

Nr. 223.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B3, f.32-2, aktenr. 223, 04-11-1429.
Op 04-11-1429 verkocht Godevaert zv Jan Smijt zvw Henric van Maerle aan Juet wv Aert Jan Buckincs een hof, eertijds van Jan die Smijt zvw Aert Zegers, waar een huis op stond, in Oisterwijk in Kerkhoven, naast eertijds Willem van der Heijde thans voornoemde Juet wv Aert Jan Buckincs en haar zoon Peter, naast eertijds Henric van den Amervoert thans Henric Blanckaert en aan de straat, welke hof voornoemde Godevert met meer erfenissen kocht van Jan Aerts Aert Engbrecht Holts, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk (waarvan de landheer waarschap geeft). Peter, zv voornoemde Juet en haar voorman Aert Buckinc, vernaderde.

Nr. 230.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B5, f.33-3, aktenr. 230, 14-09-1429.
Op 14-09-1429 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan Wijtman Wouters van den Dael een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren uit 1 bunder beemd in Udenhout op de Riedonk, naast Peter Steenwech, naast Goeswijn van Buerden, aan Lonijs van Erpe en aan Jan Vendijcs, af te kopen voor lichtmis over 2 jaar met 50 aarts gulden.

Nr. 240.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B7, f.34-1, aktenr. 240, 08-08-1429.
Op 08-08-1429 verklaarden Henric Jans van den Boer en Thomaes Sthevens van den Amervoert dat zij erbij waren toen Henric Sthevens van den Amervoert Lijsbeth Jans van den Boer tot een wettige vrouw nam. Toen heeft Stheven van den Amervoert aan zijn zoon voornoemde Henrick in huwelijkse voorwaarden beloofd een erfpacht van 2 mud rogge, te kwijten met 70 hollands gulden.
Jan van den Amervoert en zijn broer Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert verklaarden dat dit inderdaad gebeurd is.
De broers Thomaes Sthevens, Jan en Bartholomeeus verklaarden voorts dat hun vader niets van deze erfpacht gekweten heeft.
De broers Jan, Thomaes en Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert, verklaarden dat toen hun vader Stheven overleed, dat toen Henric, Jan en Thomaes, zvw Stheven van den Amervoert, afstand deden van het pachtgoed in Udenhout, dat hun vader Stheven in erfpacht gekregen had van Dirck Storck van Breda en van ½ van de have waarin hun vader Stheven bestorven is, ten behoeve van de andere (jongste) kinderen van Steven. Daarna hebben de 7 jongste kinderen gevest aan Henrick, Jan en Thomaes, aan elk van hen een erfpacht van 2 mud rogge, uit voornoemde pachtgoederen te leveren, zoals hun vader Stheven hen dat in huwelijkse voorwaarden gegeven had.
Henric Jans van den Boer, Thomaes Sthevens van den Amervoert, en zijn broers Jan en Bartholomeeus verklaarden dat wijlen hun vader Stheven van den Amervoert eerder overleed dan Lijsbeth Jans van den Boer die wettige vrouw was van Henric Sthevens van den Amervoert.

Nr. 296.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-D2, f.43v-4, aktenr. 296, 06-01-1430.
Op 06-01-1430 verklaarde Henric Ghijboijs dat Jan Henrics van den Amervoert een erfpacht van 12 lopen rogge die hij aan voornoemde Henrick met lichtmis levert, af mag kopen met lichtmis over 3 jaar met 23 gouden aarts gulden. Gecancelleerd in opdracht van Jan die Leeuwe van den ?Dijc.


Nr. 4.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-A5, f.2-1, aktenr. 004, 17-01-1430.
Op 17-01-1430 maakten kinderen van wijlen Jan Gijelijs en wijlen Elisabeth, 1. Aert Jan Gijelijs, 2. Katelijn Jan Gijelijs, gehuwd met Henric Toijt, 3. Godelt Jan Gijelijs wv Stheven Maes Sthevens (met haar schoonvader Thomaes Stevens van den Amervoert als momber van de onmondige kinderen), een erfdeling.
Aert kreeg
1. een stuk beemd te Haaren te Belver, naast het Goorbroek van Jan Rovers, naast Jan van Haren, aan de gemeint en aan Marselijs nzv Aert Houtappels, belast met een erfpacht van 6 lopen rogge aan wie men dat verschuldigd is,
2. een huis en hof in Belver, naast voornoemde Henric Toijten, naast Jan van der Scuere, aan de straat en aan Jan den Rover,
3. een stuk land genaamd het Stap Stukske, naast Jan van der Scuere en naast kv Godert Poijnenborchs,
4. een stuk land in het gelookt, naast Heijn Toijt, naast voornoemde Godelt en beiderzijds aan de weg; Heijn Toijt heeft hierover recht van weg;
5. een stuk land genaamd de Mijspelteren Hof, naast Godelt en kinderen, naast de weg en beiderzijds aan Willem Vos,
6. een stuk land genaamd het Zandstuk, naast Godelt en kinderen, naast Jan van den Broeck, aan de weg en aan kv Peter Smeijers,
7. ¼ in een gelookt, naast de weg, naast voornoemde Aert, aan Lemmen van den Rijt en aan Willem Vossen,
8. een erfpacht van 11 lopen rogge uit een erfpacht van 27 lopen rogge die Willem Vos levert, waarvan schepenbrieven zijn.
Er is een erfpacht aan Dirck Bolants, waarvan Aert 5 lopen rogge levert, Godelt en haar kinderen 6 lopen en Henric Toijt 5 lopen.
Godelt en haar kinderen kregen
1. alle erfenissen die voornoemde Aert, Henric en Stheven tezamen kregen van Ghijb Loder en kvw Aert van Lusel, gelegen te Belver, volgens de schepenbrieven daarvan, belast met een erfpacht van 3 lopen rogge aan erfg Godert Poijnenborchs,
2. een stuk land in voornoemd gelookt, naast Aert die daartegen deelt, naast Lijnken Vrederix en beiderzijds aan de weg,
3. een stuk land genaamd het ?Schepstukken, naast de weg en naast kv Godert Poijnenborch,
4. de Kapelakker, naast Gherijt Colemans, naast de jonge Jan Boen en beiderzijds aan de weg,
5. een stuk land genaamd de Mijspelteren Hof, naast ?Ghijb Sceijven, naast voornoemde Aert, aan Willem Vos en aan Lambrecht van der Rijt,
6. een stuk land genaamd het Zandstuk, naast Jan van den Nuwenhuijs, naast voornoemde Aert die daartegen deelt, aan kv Peter Smeijers en aan de weg,
7. de Huisakker, naast Heijnric van der Meer, naast Peter Venman en aan Wijt Wouter Wijten,
8. een stuk beemd genaamd het Breed Broek te Belver, naast Jacob van Laerhoven, naast Willem Vossen, aan Henric Toijten die daartegen deelt tot aan de palen en aan de weg; Henric Toijt heeft hierover recht van weg;
9. ½ van een stuk beemd te Cromvoirt in de Beemden waarvan de andere ½ toebedeeld is aan Henric Toijten,
10. een erfpacht van 4 lopen rogge die Lijsbet Coelbers en haar kinderen leveren,
11. het gebruik van een deel van de moer die wijlen Stheven en voornoemde Aert tezamen kregen,
belast met hun deel van 6 lopen in de erfpacht aan Dirck Bolants.
Henric Toijt kreeg
1. een stuk land te Belver, naast voornoemde Aert, naast de weg, aan de weg en aan erfg Heijn Appels,
2. een stuk land in voornoemd gelookt, naast voornoemde Aert, naast kv Jan Beren, aan Heijn van Laerhoven en aan de weg genaamd de Bokssteeg, met recht van weg over land van Aert Gijelijs dat oostwaard hiervan ligt,
3. een stuk land genaamd de Schoon Mortel, naast kv van der Meer, naast Willem Jacobs, aan de weg en aan Cleijs Sceijven,
4. een stuk land gelegen achter de Tiendschuur te Belver, naast Aert heer Wouters en naast Henric nzv Willem Vossen,
5. een stuk beemd genaamd het Breebroek te Belver, beiderzijds naast kv Lambrecht van Lusel, aan Jan van der Scueren en aan voornoemde Godelt (waarover dit stuk recht van weg heeft),
6. ½ van de beemd te Cromvoirt in de Beemden, waarvan Godelt de andere ½ kreeg toegedeeld,
7. een erfpacht van 1 mud rogge van voornoemde erfpacht van erfpacht van 27 lopen rogge die Willem Vossen levert,
8. 1/3 deel van de moer die Aert Jan Gijelijs volgens schepenbrief kreeg, gelegen in het Kolkven,
9. [..afgescheurd..] ?broek, naast Aert Jan Gijelijs, aan ....... met een weg ertussen, aan voornoemde Aert en aan de straat,
belast met een deel van 5 lopen in de erfpacht aan Dirck Bolants.
Henric Toijt en Godelt en haar kinderen zullen onderhouden het veken voor aan het Breebroek.

Nr. 65.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-C9, f.13-2, aktenr. 065, 26-03-1430.
Op 26-03-1430 verkocht Jan Aert Jan Aerts aan Jan Thomaes Pijlokers
1. 3 lopen land in Westilburg, aan de Hasselt in de ?Teeten Braak, naast Stheven Jans van den Amervoert, naast Jan Roelofs Jan die Bont, aan Reijnken van Broechoven en aan Jan Roelofs en Reijnken van Broechoven, belast met een erfpacht van 3 drie lopen rogge,
2. 2 lopen land genaamd de Woijser in Westilburg aan de Hasselt, in de Woijser, naast Reijnken van Broechoven, naast Meeus Gherijts Rode Gherijts, aan de straat en aan Jan Roelofs,
belast met de hertogencijns. Reijneer Reijners van Broechoven vernaderde en behield.


Nr. 78.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D2, f.14-1, aktenr. 078, 12-03-1430.
Op 12-03-1430 verkocht Jan Henrics van den Amervoert aan zijn zwager Jan die Leeuwe zvw Henric van der Dijesen een stuk beemd in Oisterwijk in de Diese, naast meester Henrics die Coster in het oosten, naast Jan die Leeuwe die ertegen deelt in het westen, aan de Aa in het zuiden en aan de gemeint in het noorden, belast met een erfcijns van 1 oude groot aan het godshuis van de Baseldonk bij den Bosch.

Nr. 84.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D3, f.14v-1, aktenr. 084, 19-03-1430.
Op 19-03-1430 droeg Jan Willems van der Heijde over aan zijn kinderen 1. Willem, 2. Mechtelt, 3. Soffije, gehuwd met Hubrecht Merselijs van Haselberch, 4. Angnees, 5. van wijlen Henric, een zoon Willem, de tocht in
1. ¼ van een een beemd, genaamd de Berkdonk, waarvan het ander kwart behoort aan Gherijt Bock (verkregen van Jan van der Heijde), welk ¼ ligt naast kvw Hijlle van Amervoert in het oosten, naast voornoemde Gherijt Bocs die ertegen deelt in het westen, aan voornoemde Jan van der Heijde en Jan Jan Wijtmans in het noorden en aan Henrick Jan Wijtmans in het zuiden,
2. een erfpacht van ½ mud rogge van een erfpacht van 26 lopen rogge die Aert Aert Sterts met lichtmis levert uit zijn goederen te Kerkhoven waarop voornoemde Aert Stert nu woont.
14v-2. 20-03-1430. Voornoemde Willem Jans van der Heijde, Mechtelt en Hubrecht Merselijs man van Soffije verkochten aan Gherijt Bock zvw Leonaert van Sculenbroeck voornoemd ¼ deel van de beemd en de erfpacht van ½ mud rogge. Angnees zal afstand doen zodra ze aanwezig is. Hun onmondige neef Wilhelmus zal de verkoop erkennen zodra hij meerderjarig is.
Laurencius de Merica zag af van vernadering.
14v-3. 20-03-1430. Voornoemde Gherijt Bock beloofde een erfpacht van ½ mud rogge te leveren van een erfpacht van 1 mud rogge die wijlen Henric die Wijse leverde aan wijlen Henrick Hack te den Bosch uit voornoemde beemd, en welke pacht nu gekomen is aan Gherijt van den Heesacker, waarvan Henric Wijtmans de andere helft levert.

Nr. 87.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D4, f.15-1, aktenr. 087, 22-03-1430.
Op 22-03-1430 gaf Aert Jan Aerts uit aan Jan Thomaes Pijlokers 4 stukken land in Westilburg,
1. aan de Hasselt, naast Aert van der Amervoert, naast en aan kv Jan Nouwen en aan de straat,
2. aan de Hasselt, naast voornoemde kv Jan Nouwen, naast en aan de straat en aan Henric Peter Snijders,
3. ter voornoemde plaats, naast en aan voornoemde kv Jan Nouwen, naast Henric Peter Snijders en aan de straat,
4. ter voornoemde plaats, naast Reijnken Crillaerts, naast Aert van der Amervoert, aan Roelof van den Hasselt en aan de weg,
voor een erfpacht van 1 lopen rogge aan wie men die verschuldigd is en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren. Henric Peter Snijders vernaderde. Henricus betaalde 4 kromstaart voor zijn brieven.

Nr. 100
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D10, f.18v-3, aktenr. 100, 05-04-1430.
Op 05-04-1430 beloofde Stheven Henrics van den Amervoert aan zijn zwager Claus Jan Heijen 50 gouden aarts gulden na maning te betalen. Claus zal dan het geld binnen ½ jaar beleggen aan erfgoed, volgens advies van de naaste vrienden. Het zal overerven op het wettig nageslacht van voornoemde Stheven en zijn vrouw Meeus! sv voornoemde Claus.


Nr. 104.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D12, f.19v-1, aktenr. 104, 14-04-1430.
Op 14-04-1430 verkocht Hubrecht Wijtman Hubrecht Wijten aan Jan Vranck sGreven een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit een hoeve in Oisterwijk aan het Klappenschoor en uit een heidekamp, de beemd, weiden, akkeren, landen en alle toebehoren van voornoemde hoeve, die voornoemde Hubrecht kocht van Thomaes Sthevens van den Amervoirt, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
19v-2. 18-04-1430. Hubrecht mag deze erfpacht van ½ mud rogge afkopen mits een jaar tevoren opgezegd, met 26 gouden aarts gulden.
19v-3. 24-04-1430. Wijtman Peter Huben zag af van vernadering.

Nr. 139.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-E12, f.25v-3, aktenr. 139, 07-05-1430.
Op 07-05-1430 verkocht Henric Jan Wijtmans man van Mechteldis dvw Henricus die Wijse Elijaes zoon aan Peter den Beer zvw Wouter Beren een beemd genaamd de Berkdonk(?), tussen de Hoogborg en de Amerlaar, naast Gherijt Bocs, naast de Aa, aan meester Jan van Tijghelt in het westen en aan kvw Hille van der Amervoert in het oosten, met recht van weg erheen over erf van Jan van der Heijde, belast met een erfpacht van ½ mud rogge aan Henrick Hacken te den Bosch. Jan Jan Jan Wijtmans zag af van vernadering.

Nr. 189.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-B6, f.33v-3, aktenr. 189, 24-06-1430.
Op 24-06-1430 verkocht Jan Tielmans die Vette aan Gherijt van Meijensvoert ten behoeve van zijn neef Henric Ghijboijs een erfpacht van 1 mud rog, met lichtmis te leveren uit
1. een huis, erf, tuin en aangelag, 18 lopen, in Udenhout, naast Johannes Vendijc, naast Yde Rademekers en kinderen, aan Gerardus Vendijc en aan de gemeint,
2. 1 bunder beemd in Udenhout, naast Johannes van den Amervoirt, naast Johanna wv Henricus Brocken en kinderen, aan de straat en aan Petrus Vannij,
af te kopen binnen 2 jaar met 27 gouden aarts gulden.
Henric Ghijboijs is verschuldigd 25 boddreger, die Gerardus Meijensvoert namens zijn neef beloofde.

Nr. 241.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-D3, f.42v-5, aktenr. 241, 15-10-1430.
Op 15-10-1430 maakten Wouter Jans van den Loe en zijn vrouw Kathelijn Sthevens van den Amervoert een testament voor de langst levende. De schepenen kregen elk een oude blaspenning.

Nr. 8.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-A4, f.2v-5, aktenr. 008, 24-01-1433.
Op 24-01-1433 beloofde Thomaes Sthevens van der Amervoert in huwelijkse voorwaarden aan zijn zoon Thomaes ten behoeve van hem en van zijn broer Henric een erfpacht van 5 mud rogge, met lichtmis te leveren, ingaande na overlijden van voornoemde Thomas en zijn vrouw Aleijt.

Nr. 76.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-C1, f.10v-3, aktenr. 076, 16-04-1433.
Op 16-04-1433 verkocht Peter Peters van den Loe aan de broers Diderick en Aert, zvw Stheven Sthevens van den Amervoert, 5 lopen land met de timmeringen daarop, zuidwaarts af te meten van erfenissen die Aert Peter Huben had liggen in Udenhout, naast Wouter Prijems in het oosten, naast de straat in het westen en aan Aert Peter Huben in het noorden, welke 5 lopen land met de timmeringen daarop voornoemde Peter van den Loe kocht van zijn zwager voornoemde Aert Peter Huben, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Meeus Stevens van den Amervoert zag af van vernadering ten behoeve van de kopers, zijn neven Dirck en Aert.
f.10v-4. Voornoemde Dideric en Aert beloofden aan Petrus van Loe 62 gouden aarts gulden en (als pacht daarvan) 1 mud rogge met mei over 1 jaar.

Nr. 143.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-E6, f.21-1?, aktenr. 143, 30-06-1433.
Op 30-06-1433 beloofden Ghijb Aert Leijten, Henric Willen Jan Laureijns zoon, Ghijsbrecht Houtappel, Gherijt Toijt, Jan van Gorchem, Jan Heijn Willen, Wijt Willen Grieten, zijn zoon Willem, Godert van den Avoert, Jan Aert Langerbeens, Heijn die Coninc, Aert van Benacht, Griet Jan Claus, Stheven Heijn Sthevens, Heijn van den Brekelen en Jan van den Schoer aan Wijtman Wouters van den Dale ten behoeve van de proost van sint Geertrude van Leuven 22 dobbel brabants mottoon met Andreas aanstaande.
f.21-2. Jan Aert Langerbeens, Claus Heijnen van der Voert, Willem Wijten, Claus van Stralen, Willem die Zegher, Herman Alijts Ridders, Claus Claus Pijgghen, Jan Laureijns, Henric Anchem Wijtmans en Godert van den Avoert beloofden aan voornoemde Wijtman Wouters ten behoeve van de proost 79 mud rogge met Andreas aanstaande van de oude tiende en de nieuwe tiende.
f.21-3. 02-07-1433. Van de tiende van Berkel.
Jan Brock, Ghijb Arts, Heijn Willen, Claus Cantor en Heijn van den Brekel beloofden aan Wijto ten behoeve van de proost 59 mud rogge met Andreas aanstaande.
f.21-4. 02-07-1433. Van de tiende van Broekhoven.
Heijn van Ghilse, Dirck Wangh van den Dovelo, Dirck Wangh Aerts, Willem Sappeels, Herman Loder en Stheven Heijn Sthevens beloofden 60 mud rogge met Andreas aanstaande. Elk beloofde de ander van zijn kwart(?) schadeloos te houden.
f.21-5. 02-07-1433. Jan van Catwijck, Thomaes Buckinck, Jan Buckinc Gherijt zoon, Jan Heijst, Aert die Wolf te Kerkhoven en Lemmen Tijelen beloofden 60 mud rogge met Andreas aanstaande van het Kerkeinde en van de Uitvang.
f.21-6. 03-07-1433. Wijtman Wouters van den Dael maakte, namens de proost van sint Gertrudis van Leuven, bezwaar tegen alle verkopen van kvw Jan Jan Feijtmans.
f.21-7. 03-07-1433. Van de tiende van de Zes Hoeven.
Willem Luwe, Godert van der Scuere, Jan die Ridder Peters zoon en Meeus Henric Sthevens van den Amervoert beloofden aan de klerk Hubertus van Oesterhout ten behoeve van de proost 36 mud rogge.
f.21-8. 30-06-1433. Van de Schijf.
Henric van Ethen, Laureijns van der Heijde tevens voor Peter den Beer, Gherijt van Meijensvort, Heijman van Ecke, Ghijsbrecht van Haren, Willem van Brakel en Jan die Bije beloofden aan Wijto ten behoeve van de proost 40 mud rogge met Andreas aanstaande.
f.21-9. 12-07-1433. Aelbrecht Lupprecht, Laureijns van den Doveloe, Jan van der Heijde en Dirck van Gorchem beloofden aan Wijto ten behoeve van de proost 27 mud.
f.21-10. 02-07-1433. Laureijns van der Heijde en Godert die Gruter beloofden aan Wijto ten behoeve van de proost 11 mud rogge van de Galg Tiende.
f.21-11. 02-07-1433. Laureijns van den Doveloe, Gherijt Jan Smoelners, Henric die Kock, Merten Leews, Gijelijs van den Pol en Dirck van Gorchem beloofden aan Wijto ten behoeve van de proost 10 gouden brabants dobbel mottoon binnen het jaar te betalen van de Vlastiende.


Nr. 154.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-E12, f.22v-7, aktenr. 154, 10-08-1433.
Op 10-08-1433 verkocht Amelijs (=Melijs) Jan Walravens aan Claus Ghijsbrecht van Aerle een stuk land genaamd de Putkuip in Enschot, naast voornoemde Claus en Wijt Willem Heijnen in het oosten, naast Denijs van Noertacker in het westen, aan voornoemde Wijt Willen Heijnen (met de gemene weg ertussen) in het zuiden en Willem Griet Heijnen en erfg Jan van der Dijesen in het noorden.
f.22v-8. 30-11-1433. Stheven Jan Sthevens van den Amervoert vernaderde.
f.23-1. 30-11-1433. Voornoemde Claus Ghijben van Aerle beloofde aan Amelijs Walraven 44(?) arnoldus gulden met Bavo over 1 jaar. Amelijs mag er nog 1 jaar op de Putkuip zaaien en oogsten.

Nr. 167.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A3, f.24-5, aktenr. 167, 14-05-1433.
Op 14-05-1433 stond Gheertruut Groet Matheeus van Carrikoven af aan haar neef Matheeus nzvw Claus Matheeus haar recht in de Doornakker in de Akkeren van Haaren, naast Jan van den Amervoert in het oosten, naast Aert Ackermans in het westen, aan Peter Poijnenborch in het zuiden en aan Aert Brocken in het noorden.
f.24-6. 30-08-1433. Voornoemde Matheeus verkocht de Doornakker aan Gherijt Aert Brocken ten behoeve van zijn vader Aert Peter Brocken. Henric Meeus van den Nuwenhuijs zag af van vernadering.

Nr. 171.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A4, f.24v-3, aktenr. 171, 07-09-1433.
Op 07-09-1433 verkocht Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert aan Godevert Hessel Gobels 2 stukken land in de akkeren van Berkel,
1. naast erfenis behorend aan de hoeve van Parweijs in het oosten, naast voornoemde Godert Hessels in het westen, aan Heijn Willen in het zuiden en aan de weg,
2. bij de Hoelstraat, naast Jan van Oekel in het westen, naast Aert van Benacht in het westen, aan erfenis behorend bij de hoeve van Parweijs en aan de Hoelstraat.
f.24v-4. Voornoemde Godert beloofde aan voornoemde Meeus 37 gouden aarts gulden met lichtmis te betalen, of met lichtmis over 1 jaar maar dan met 9 lopen rogge.

Nr. 184.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A10, f.27v-1, aktenr. 184, 19-10-1433.
Op 19-10-1433 beloofden Stheven Henric Sthevens van den Amervoirt, Aert van Benacht, Jan Aerts van Gorchem, Pauwels die Wolf, Gherijt Gherijt van Buerden, Jan Willen Godert van den Avoert, Willem Wijtman Willem Grieten, Aert die Moelner en Jan Aert Langerbeens aan Jan van Famellerenx genaamd van Geldonck man van jkvr Margareta Roelof Caijs 60 gouden schilden genaamd klinkaard, van de munt van graaf Philip van Bourgondie en Brabant, gemunt voor de datum van deze brief, gedurende 12 jaar, elk jaar met aller heiligen of sint Maarten, te Brussel te betalen. Zou er niet betaald worden, dan betalen de schuldenaren 1 gulden peter per dag. In de laatste 3 jaar van voornoemde 12 jaar mogen de schuldenaren geen hout afhakken, behalve om daarmee de twee voorste Strijdhoeven op de Kruisstraat te heimen. In de andere jaren mag men alle hout hakken in goede tijd, uitgezonderd eikenhout.
f.27v-2. Henric van Ethen, Wouter Jans van den Loe, Jan Peters die Ridder, Herman Willems Ridders en Stheven Meeus Sthevens beloofden aan voornoemde Jo 54 gouden schilden van de 2 achterste strijdhoeven noordwaard gelegen in Udenhout, een sheren hoeve en de andere sridders hoeve, gedurende 12 jaar te betalen.

Nr. 194.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A12, f.28v-2, aktenr. 194, 30-09-1433.
Op 30-09-1433 stonden dochters van wijlen Gerardus van der Hoeve, 1. Elisabet, gehuwd met Jacob Jacobs, 2. Katelijn, gehuwd met Willem Jacobs, 3. Marie, gehuwd met Jan Wouter Wellens, af aan hun zwager 4. Jan Gherijt van der Hoeve,
hun deel van een erfpacht van 12 lopen rogge die Henric Henric van den Pasch verkocht aan Engelberen Jan Walravens ten behoeve van haar kinderen verwekt door wijlen Gherijt van der Hoeve, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
f.28v-3. 28-10-1433. Jan Dircs Pijggen man van Margriet dv voornoemde Engelberen deed ten behoeve van zijn zwager Jan afstand van zijn deel van de erfpacht.
f.28v-4. 28-10-1433. Voornoemde Jan Gherijt van der Hoeve verkocht deze erfpacht aan Claus Ghijsbrecht van Aerle.
f.28v-5. 30-11-1433. Stheven Jan Sthevens van der Amervoert vernaderde.

Nr. 218.
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-C2, f.30v-5, aktenr. 218, 30-11-1433.
Op 30-11-1433 verkocht Amelijs (=Melijs) Jan Walravens aan Claus Ghijsbrecht van Aerle de Kerkakker in Enschot, naast Wouter van den Wijel, Gherijt Wijten en Henric Bonten in het oosten, naast Wouter Back Gherijt Neven zoon, Angneese van der Waghe en Henric Reijners Bonten in het westen, aan de waterlaat in het noorden en aan de weg die naast het huis van Claus van Arle loop in het zuiden. Stheven Jan Sthevens van den Amervort vernaderde.
f.31-1. Voornoemde Claus van Aerle beloofde aan voornoemde Amelius 98 aarts gulden en 3 mud rogge met Bamis over 1 jaar.