Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Bossche Encyclopedie (Brede Haven)

Uittreksel Bossche Encyclopedie (Brede Haven) . Voor het totaal, zie Bossche Encyclopedie (Hoofdmenu --> Bronnen --> Brede Haven). In deze encyclopedie zijn ook een aantal van de kunstwerken van Quirinus van Amelsfoort afgebeeld (Hoofdmenu --> Zoeken op Quirinus van Amelsfoort).Godefridus Norbertus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Godefridus van AMELSVOORT, voor notaris Anthonij van VERSVELT op 26.4.1747 verkoopt o.m. 1/6 in een huis op de Breede Haven, "de Trompet" en 1/6 in "het Appelboomke" op de Breede Haven, aanbestorven via zijn ouders, aan zijn broeders en zusters: Quirinus, Michiel, Catharina, Anna en Louise.


28.4.1747 R 1739 f 168v GA Den Bosch

Godefridus Norbertus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Godefridus van AMELSVOORT voor notaris Anthonij VERSVELT op 26.4.1747 verkoopt o.m. 1/6 in een huis op de Breede Haven, "de Trompet" en 1/6 in het huis "het Appelboomke" op de Breede Haven, aanbestorven via zijn ouders, aan zijn broeders en zusters: Quirinus, Michiel, Catharina, Anne en Louisa.


28.4.1747 R 1739 f 168v GA Den Bosch

Catharina van AMELSVOORT, meerderjarige j.d., gemachtigd van haar zuster Anna van AMELSVOORT voor notaris Hendrik TERCROIJE op 19.7.1769, verkoopt een huis op de Breede Haven grenzend aan de kinderen van DEUTEKOM en aan een straatje dat naar de wal voert - aanbestorven via haar ouders, aan Godefridus van AMELSVOORT, koopman, te 's-Hertogenbosch.


14.6.1770 R 1757 f 183 GA Den Bosch

Wilhelmus SMULDERS verkoopt 1/3 part in een huis en drie cameren daarachter, op de Breede Haven, achter de Mandemakers; tussen de erve van van AMELSVOORT en het pand van Jan van KILSDONCK, waarvan de koper 1/3 deel bezit en Johanna van DEUTEKOM eveneens 1/3 deel - Willem aanbestorven via zijn huisvrouw Clara van DEUTEKOM in 1766, aan Reijnier van DEUTEKOM te 's-Hertogenbosch, voor fl 237/19/141/3.


21.10.1771 R 1757 f 387v GA Den Bosch

Willem Cornelis van ACKERSDIJCK, schepen van 's-Hertogenbosch gemachtigd voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 15 en 24 oktober 1771 door Reijnier van DEUTEKOM en Zeger van COOLWIJK man en momboir van Johanna van DEUTEKOM verkoopt het pand "de gecroond Valk" met drie cameren daarchter op de Breede Haven tussen juffrouw van AMELSVOORT en het pand van Jan van KILSDONK - hen voor 2/3 part aanbestorven via hun ouders en voor 1/3 part gekocht van hun zwager Wilhelmus SMULDERS op 21.10.1771, aan ...


31.12.1771 R 1757 f 419v GA Den Bosch

Rutger SUKKEL, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Herman TROOSTER en het huis van Adriana WIJNANDTS, gekocht van Clementia van WOERKOM, weduwe van Aelbertus WIJNANDTS op 23.8.1780, aan Pieter van AMERSVOORT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, voor fl 1365/10/00.


30.3.1782 R 1775 f 96 GA Den Bosch

Jan VERBEET, Mr verwer, gemachtigd voor notaris Johannes VERSTER de BALBIAN op 1.6.1789 van Willem WIJNANDS, koopman in houtwaren, wonende aan de Zwartheul in het Ambagt van Overschie, in kwaliteit als last en procuratie hebben de tot substitutie van zijn vader Martinus WIJNANDS, te Delft, voor notaris Samuel PRIJN aldaar op 28.5.1789, verkoopt de huijsing op de Breede Haven tussen het pand van Pieter van AMELSVOORT en het huis van van LEEUWAARDEN achter grenzend aan de erve van Johan HOOGEKAMP, aangekomen ab intestato van zijn zuster Adriana WIJNANDS - begraven in de St Jans Kerk op 3.7.1784 - die het bij onderhandse deling van de boedel van wijlen haar zuster Johanna WIJNANDS verkregen had, aan Nicolaas CORNÉ, voor fl 912(10/00.


2.6.1789 R 1777 f 76v GA Den Bosch

Arnoldina de HART verkoopt huis met twee huisjes daarchter, "de gekroonde Valck" op de Breede Haven tussen het pand van Louis ROE en juffrouw van AMELSVOORT, gekocht op 31.12.1771 van Mr Willem Cornelis ACKERSDIJCK, aan Anthonij UDO, craankind voor fl 1864/01/00.


5.7.1793 R 1778 f 100 GA Den Bosch

Marcus Carolus MOLHUIJSEN te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Clasina Hendrica van AMELSFOORT op 9.5.1803 voor notaris Johan de CASSEMAJOR, verkoopt een schip aan Johan HOGENKAMP voor fl 1295,- waarvan fl 1000,- als hypotheek à 5%.
Afgelost op 13.9.1806.


12.5.1803 R 1784 f 90 GA Den Bosch

Marcus Carolus MOLHUIJSEN, gemachtigd door Adrianus van AMELSVOORT, Clasina Henrica van AMELSVOORT, Anna van AMELSVOORT weduwe van Cornelis VOS, voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 13.9.1803 en MOLHUIJSEN voorsz nog gemachtigd door Nicolaas en Cornelis van AMELSVOORT voor notaris Jacob SCHOLTING te Haarlem, op 30.9.1803, verkoopt een huis en gang op de Breede Haven, G 9 en G 10, tussen het pand van Gerardus van HEEMERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en Nicolaas CORNÉ, aangekomen via testament van hun broeder en oom resp. Pieter van AMELSVOORT, gepasseerd voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 17.1.1803 aan van HEEMERT voorsz. voor fl 1667,-.


9.11.1803 R 1784 f 215 GA Den Bosch

Theodora van BERCKEL weduwe van Godefridus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht in een pakhuis met kamers daarboven en een woning daarachter op de Brede Haven, G 131, tussen het huis van BEUZEKOM en het pand van F. HABRAKEN, aan haar kinderen: Johanna in huwelijk hebbende Adrianus van de WETERING te 's-Hertogenbosch, Quirinus, te Alem, Godefridus te Alem, Theodora huisvrouw van Philip SWILDENS en Catharina en Michiel beiden te Rotterdam.


4.1.1808 R 1794 f 1 GA Den Bosch

Adrianus van de WETERING, in huwelijk hebbende Johanna van AMELSVOORT, te 's-Hertogenbosch, Quirinus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch, Godefridus van AMELSVOORT te Alem, voor henzelven en voor Philip SWILDENS in huwelijk hebbende hun zuster Theodora van AMELSVOORT en Theodora van BERCKEL weduwe van Godefridus van AMELSVOORT in naam van haar kinderen Catharina en Michiel te Rotterdam, gemachtigd voor notaris Isaac VALENTON te Rotterdam op 28.11.1801, verkopen een pakhuis met kamers daar boven en een woning daarachter, op de Breede Haven, G 131, tussen het pand van van BEUZEKOM en het huis van F. HABRAKEN, verkregen door afgaan der tocht door hun moeder op 4.1.1808, aan Nicolaes SPINEAUX, Mr steenhouwer, voor fl 1500,-.


4.1.1808 R 1794 f 1v GA Den Bosch

Philippus SCHOUTEN, groene roede van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Willem WARTENBERG te 's-Hertogenbosch, executeur testamentair in de boedel en nalatenschap van wijlen Heer W. van ERP Rooms priester en pastoor te Vught verkoopt een huis en kamer daarachter, G 96 en G 98, "de Gecroonde Hoop" tussen Louis van ROE en het pand van de weduwe van AMELSVOORT, achter grenzende aan het huis van Louis van ROE en toebehoord hebbende Anthoni UDO, aan Bartholomeus van WAMEL, voor fl 630.


30.12.1809 R 1795 f 413 GA Den Bosch